[LØST] Fremdeles vedvarende problemer med innlogging mot nasjonalbibliotekets tjenester

Vi er klar over at det fremdeles er problemer med innloggingen på nb.no via Feide for UiO-brukere. Feilen utarter seg noe annerledes enn tidligere, og brukere vil oppleve en autentiseringsfeil ved innlogging. 

Problemet med tjenesten ligger på nasjonalbibliotekets side og ikke på UiOs systemer. Vi holder en dialog med nasjonalbiblioteket for at tjenesten skal igjen fungere. 

Publisert 12. apr. 2019 11:03 - Sist endret 12. apr. 2019 14:40