[LØST] Problemer med å levere e-post til eksterne adresser for enkelte brukere

Et problem har rammet et mindre antall utgående e-post, der sending har feilet og avsender har fått feilmelding. Med utgående e-post mener vi e-post fra UiOs systemer til eksterne systemer, f.eks. Gmail, Hotmail, eller andre firmaer. Dette gjelder e-post sendt mellom 12:10 og 12:55.

Dersom du ikke har fått en feilmelding kan du anta at sending har gått fint. Feilen er rettet.

Publisert 25. sep. 2018 13:07 - Sist endret 25. sep. 2018 13:07