[LØST] RT: manglende dashboards

En del dashboards har blitt utilgjengelige.

I forbindelse med opprydding av nettgrupper har dette påvirket tilgang til dashboards.

Midlertidig fiks skal ha rettet dette for de fleste nå.

RT-drift vil på sikt få på plass en permanent løsning 

Hvis du fortsatt savner dashboards, send en sak til it-support@uio.no med dashboard-navn.

Publisert 20. des. 2019 13:51 - Sist endret 20. des. 2019 14:09