[LØST] Problemer med innlogging i FS

Vi opplever litt problemer med innlogging i FS og det jobbes med saken.

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/sta/fs/aktuelt/2018/problemer-med-innlogging-i-fs-2.html

Publisert 15. nov. 2018 09:23 - Sist endret 19. nov. 2018 10:49