[LØST] Telefoni problemer

Det er for tiden utfordringer med telefoni.
Det jobbes med å identifisere og løse problemene.
13:30   DELVIS LØST
**************************************
09:35
Feilen er nå løst.
Det kan fortsatt være problem med enkelte telefoner.
Telefonene vil registrere seg etterhvert, men det kan ta inntil en time eller mer før alle telefoner fungerer igjen.

Fiks du kan gjøre selv:
Trekk ut og sett inn nettverkskabelen på telefonen.
Telefonen bruker da et par minutter på å starte opp, og vil etter det fungere normalt.

Hvis din telefon fortsatt ikke fungerer etter kl 12:00 12/1/2018:
Kontakt "telefon@usit.uio.no"
Beskriv feilen kort og oppgi telefonnummer og eventuelt brukernavn.

**************************************
11:45 + 12:20
Nye problemer.
Innkommende til UiO fungerer delvis, det vil si av og til.
Og ca 30% av telefonene fungerer ikke.Telefonsystemet er generelt ustabilt, litt "av og på"
Følg med her for oppdatering.
**************************************
13:30
Innkommende og utgående telefoni fungerer OK.
Det er fortsatt ca 50% av telefonene som ikke virker.
**************************************
15:45
Telefonsystemet ser nå ut til å fungere OK.
Det er kun noen få telefoner som ikke er registrert.

**************************************
16:30  [LØST]

Normal drift.

Publisert 12. jan. 2018 09:15 - Sist endret 18. jan. 2018 08:20