Kontaktpunkter og telefon ved Avdeling for administrativ støtte er nede

Grunnet et tjenestebrudd har Avdeling for administrativ støtte for tiden ikke nettilgang. Dette påvirker tilgjengelighet for de administrative støttetjenestene både på internett og fasttelefoner. Selve IT-tjenestene seksjonene forvalter skal ikke være berørt.

Berørte seksjoner omfatter:

  • Seksjon for lønn
  • Seksjon for regnskap
  • Seksjon for innkjøp
  • Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon
  • Seksjon for applikasjonsforvaltning
  • Seksjon for prosjekt/prosessforbedring

Utbedring av feilen er forventet ferdigstilt i løpet av natten.

Publisert 12. jan. 2018 11:18 - Sist endret 12. jan. 2018 13:15