Kalenderfeil i Outlook 2016

Noen få brukere opplever at Outlook 2016 henger når de forsøker å åpne kalenderen. Dette skyldes en feil i programvaren. Feilen finnes ikke i OWA, som er webløsningen du finner på mail.uio.no. Outlook 2010 fungerer også.

Denne feilen er normalt knyttet til gamle kalenderdata. Den oppstår idet man peker på kalenderikonet, men den kan unngås ved å bruke tastatursnarveien Ctrl+2.

Inntil Microsoft eventuelt kommer med en løsning/oppdatering til Outlook 2016, så er eneste kjente løsning å slette de eldste kalenderdataene. Dette er ofte data fra perioden 1999 til 2003, men det variere litt fra bruker til bruker.

Postmaster har laget et skript som både kan hente ut informasjon om en bruker har gamle kalenderdata og kan slette disse. Derfor kan vi lett ordne dette for de som ønsker det. Bruker må da bekrefte at det er greit at vi kan slette data. Eventuelt så kan brukeren slette gamle kalenderdata selv.

Ta kontakt med postmaster-kontakt@usit.uio.no for bistand.

---

A handful of Outlook 2016 users have reported that the program stops working when they open their calendar. This is caused by a bug in the Outlook software, and until Microsoft eventually releases a solution/update to Outlook 2016 there are only two known workarounds:

  • Use the shortcut Ctrl+2 to switch to the calendar view.
  • Delete old calendar data (usually from around 1999-2003).

You can delete old calendar data yourself, but postmaster have created a script that can check for old data and delete them for you. Please contact us at postmaster-kontakt@usit.uio.no for help.

Publisert 3. okt. 2017 13:11 - Sist endret 3. okt. 2017 14:14