Utfasing av HyperResearch og HyperTranscribe ultimo juni 2018

Grunnet sikkerhetsproblemer og manglende støtte for QuickTime samt en revidering av programvareporteføljen for it-støttet kvalitativ metode, fases HyperResearch og HyperTranscribe ut. Lisensene sentralt fra USIT fornyes ikke ved avtalens utløp 30.06.2018

Lokal-IT ansvarlige som har behov for oversikt over maskiner med HyperResearch og HyperTranscribe installert kan ta kontakt med windows-klient@usit.uio.no

 

Alternativ programvare

Det henvises til alternativ programvare som NVivo og F4/F5 transkribe. Disse har tilsvarende funksjonalitet. Se programavarekatalogen for tilgang: 

Hvis behov for hjelp til installasjon, ta kontakt med lokal it-ansvarlig på din enhet

Eksport av data fra HyperRESEARCH og HyperTranscribe

Informasjon om eksport av data fra HyperResearch som skal brukes i andre programmer er tilgjengelig under emnet "Exporting Study Data" i hjelp-menyen til HyperResearch. Det er funksjoner for å eksportere kodelister, rapporter og teori resultater. De som har behov for å eksportere data bør gjøre dette i god tid før 30.06.2018. 

Fra HyperTranscribe kan man også eksportere transkripsjonen til bruk i andre programmer. Det er anledning til å eksportere til ren tekst eller RTF (Rich Text Format).

Se også leverandørens dokumentasjon:

Publisert 23. mars 2018 08:49 - Sist endret 10. apr. 2018 09:28