Stor aktivitet innen IT-støtte til forskning

I høst er det stor utadrettet aktivitet i USITs underavdeling for IT-støtte til forskning. Fram til midten av desember har de fire større arrangementer rettet mot flere målgrupper, både digital humaniora, brukere av TSD og brukere av tungregneressurser. Les videre og meld deg på der din interesse ligger.

24. oktober: Migrate to HPC

Dette er en workshop for deg som bruker tungregneanlegget Abel i dag. Abel skal pensjoneres om ikke så lenge, og anlegget som tar over, er i Trondheim. Det betyr at app-node-oppsettet som brukes i dag, ikke kan brukes videre. På denne workshopen ser vi på hvordan app-node-brukere går fram for å få flyttet sine leveranser til de nasjonale anleggene Saga/Fram/Bestzy eller bruke applikasjonsnoder levert av USITs underavdeling for IT-støtte til forskning.

1. november: Scientific Computing User Forum 2019

Når Abel legges ned, er UiO for første gang på flere tiår ikke vert for et av de store tungregneanleggene i Norge. UiO har en sterk HPC-brukergruppe som likevel vil og må bli hørt. Nå når Abel ikke lenger kan være det naturlige fokuspunktet, vil vi etablere et brukerforum for alle typer vitenskapelig databehandling, inkludert tungregning, AI og annen IT-basert forskningsinfrastruktur. Brukerforumet skal ha regelmessige møter og vil bli et møtested der vi utveksler meninger og erfaringer og får informasjon om planer og kommende oppgraderinger i den nasjonale HPC-infrastrukturen. Møtet i brukerforumet inkluderer en lett lunsj.

8. november: Språk, teknologi og betydning (Language, technology and aboutness)

Dette er et seminar om språk, teknologi og betydning ("aboutness"). Seminaret fokuserer på metoder, verktøy og teknologi som benyttes til å analysere språkdata og "fange" betydning, og har som mål å øke kunnskapen om dette innenfor digital humaniora.

Finn tid og sted, påmelding og mer informasjon på nettsiden for Språk, teknologi og betydning-seminaret.

11. desember: TSD- og Nettskjema-brukermøte

Tjenester for sensitive data (TSD) har hatt en rivende utvikling og vekst også i 2019, og svært mange av TSD-brukerne bruker også Nettskjema. Derfor har vi denne gangen et felles brukermøte for TSD og Nettskjema.

De fleste er godt fornøyd med løsningene, men mange har likevel ideer for forbedringer og meninger om hva som mangler eller burde vært annerledes. Dette er det andre brukermøtet for brukere og andre interessenter som vi arrangerer, og her får du oppdateringer om TSD og Nettskjema og innsyn i videre planer, og ikke minst kan du: 

  • fortelle om sin egen brukeropplevelse
  • fortelle om det som ikke fungerer
  • legge inn ønsker om videre utvikling av tjenester og muligheter
  • komme med ros :)
  • få en lett lunsj

Finn tid og sted, påmelding og mer informasjon på nettsiden for TSD- og Nettskjema-brukermøtet.

Flere arragementer og kurs

Følg med på nettsiden for arrangementer og kurs om IT i forskning.

Publisert 11. okt. 2019 13:00 - Sist endret 7. feb. 2020 16:40