På jobb med IT på UiO i 45 år

Den 5. november ble Steinar Skogheim tildelt Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. Skogheim studerte på UiO fra 1970, men det var i 1974 han begynte karrieren sin, som viste seg å bli lang og kom til å holde seg innen IT på UiO. Skogheim jobbet med IT på UiO fra 1974 til han gikk av med pensjon ved fylte 70 år i august i år.

Bilde av Steinar Skogheim
Steinar Skogheim. Foto: Joakim Magnus Taraldsen.

Fra drift av stormaskiner til Outlook

Skogheim begynte som operatør og skiftleder på CDC3300, da det var hullkort som brukt til å kjøre programmer. Men etter en stund kom VAX-anlegget, og terminalene var på vei inn. Skogheim begynte altså med IT omtrent samtidig med at mer eller mindre «vanlige» brukere får tilgang til datamaskiner, og det er jo også hos brukerne han er kjent for sin innsats. Og selv om Skogheim nå har pensjonert seg, gir han seg ikke. Allerede om noen få dager er han tilbake og holder kurs i bruk av e-post- og kalendersystemet Outlook, og han planlegger flere kurs til våren.

Informasjon og opplæring

For Skogheim har lært opp generasjoner av UiO-ansatte og -studenter i bruk av IT – både i bruk av datamaskiner og programmer. Han har hatt opplæring av nye IT-ansatte der de lærer om UiOs systemer og rutiner, og han har holdt kurs for «sluttbrukere» om alt fra referansehåndteringsprogrammer og tekstbehandling, til kalenderbruk og e-posthåndtering. Han var en av drivkreftene bak Lynkursdagene, kursdager for ansatte som i flere år ble gjennomført hver semester, og ved siste opptelling har han hatt hele 1193 deltakere på sine svært populære kurs om Outlook. I flere år var Skogheim også en av de ansvarlige for både drift av og opplæring i UiOs første felles kalendersystem, Lotus Notes.

En god og aktiv kollega

Mange, både på USIT og UiO, har hatt en god kollega i Steinar Skogheim, og mange har også hatt gleden av å spille håndball sammen med ham. Skogheim har i alle år vært aktiv i idretten, både i OSI (Oslo-studentenes idrettsforening) og i bedriftsidrettslaget til UiO. Og heldig vis blir han ikke borte for oss som er igjen. De siste årene på USIT jobbet Skogheim i Postmastergruppen, og sprek og aktiv stiller han stadig villig opp til å holde nye kurs og skrive veiledninger som hjelper både studenter og ansatte med e-post og kalender på UiO. Er du for sent ute til å melde deg på kurset han skal holde nå i november, så kommer det flere i vårsemesteret.

Bilde av Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste

Norges Vels medalje

Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste, som Steinar Skogheim nå har mottatt, ble innstiftet i 1888 og er en utmerkelse som kan tildeles særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. 

Publisert 5. nov. 2019 16:03 - Sist endret 11. nov. 2019 11:23