Felles IT brukerundersøkelse for universitetene (UiO, UiT, UiB og UiA)

UiO gjennomfører sammen med tre andre universiteter en brukerundersøkelse for å finne ut mer om hvordan de ansatte oppfatter IT-tjenestene, og dermed få innspill til hvordan tjenestene kan forbedres.

Alle ansatte ved UiO, bortsett fra de som jobber med IT, fikk mandag 6.5. en e-post med avsender "IT-avdelingene ved UiO, UiB, UiT, UiA <survey@mail.survey-xact.dk>" som inneholder en unik lenke til spørreskjemaet. Lenken skal begynne med https://www.survey-xact.dk/... og være til en sikker server hos Rambøll Management Consulting A/S [DK]

Undersøkelsen er anonym. Svarfrist er 24.05.2019. Vi setter stor pris på om du tar deg tid til å svare! Det bør ikke ta mer enn 5-10 minutter.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til undersøkelsen, eller problemer med skjemaet, vennligst kontakt Magne Bergland ved Universitetet i Bergen.

Publisert 8. mai 2019 19:41 - Sist endret 8. mai 2019 21:52