WebVPN blir lagt ned 23. april 2019

WebVPNs funksjoner er overtatt av andre løsninger, og siden tjenesten nå er overflødig, blir den lagt ned. Gode alternativer finnes til de som er vant til WebVPN.

Overflødig tjeneste

UiO har i mange år hatt en egen løsning for tilgang til ressurser på UiO-nettet, spesielt tidsskrifter som er adgangsbegrenset til brukere på UiO. Nå har biblioteket en annen tjeneste som gir tilgang til tidsskrifter ved hjelp av pålogging i stedet, så WebVPN er en overflødig tjeneste.

Derfor legger USIT ned WebVPN den 23. april 2019.

Fortsatt VPN gjennom VPN-klient

Vær oppmerksom på at det kun er browservarianten, altså VPN gjennom nettleseren, som legges ned. Du kan fortsatt bruke VPN gjennom VPN-klienter selv om WebVPN nå blir lagt ned. 

Hva gjør jeg nå?

Om du trenger tilgang til tidsskrifter når du ikke er på UiO, får du det ved å søke dem opp fra https://www.ub.uio.no/ og oppgi UiO-brukernavn og passord når du blir bedt om det.

Har du behov for annet som ligger innenfor UiOs nett når du ikke er her, får du tilgang fra UiO programkiosk eller https://view.uio.no.

Publisert 28. mars 2019 14:09 - Sist endret 12. mai 2021 11:05