Digital eksamen i Silurveien og koronaviruset

Informasjon i forbindelse med koronavirus (coronavirus/Covid-19)

Eksamen i Silurveien – risikovurdering

Studieavdelingen jobber nå med en risikovurdering og innfører løpende tiltak. Det innhentes også en vurdering fra bydelsoverlegen. Studenter som skal ha eksamen, må følge med på alle vanlige kommunikasjonskanaler.

Alternative undervisnings- og eksamensformer

USIT, LINK og Studieavdelingen jobber i samarbeid om alternative løsninger for digital undervisning, disputas og eksamen.  Senere denne uken vil det det bli lagt ut en nettside med oversikt over de anbefalte løsninger på de ulike områdene.

UiOs sentrale informasjon om koronavirus

Se forøvrig UiOs sentrale informasjon om koronavirus.

Publisert 10. mars 2020 21:02 - Sist endret 24. apr. 2020 14:45