Google Education Team besøker UiO

12. februar kommer representanter fra Google Education Team til UiO for å holde workshop om Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform på UiO

UiO har tilbudt studenter og forskerne å Google Cloud Platform siden våren 2019. Google Cloud Platform tilbys av Google, og er en mulighet til å bruke den samme infrastrukturen som Google selv gjør, til blant annet å utføre beregninger, bruke AI (Artificial Intelligence), analysere store datamengder og legge ut tjenester og applikasjoner som andre kan bruke.

Nyttig arrangement

Det er UiOs Cloudification team, som er en del av USIT, som står bak arrangementet. "Dette er et svært nyttig arrangement", sier Karine Fluge Ulleberg fra Cloudification-teamet. "Google kommer til oss, og vi får informasjon direkte fra dem og mulighet til å stille spørsmål og diskutere UiO-relaterte problemstillinger ansikt til ansikt. Både IT-ansatte og forskere kan ha stor nytte av å delta," fortsetter Ulleberg. "Både for å lære mer selv, og for å være med på å spre budskapet om at GCP er tilgjengelig på UiO." 

Workshoppen er todelt

Første del av workshoppen er beregnet for IT-ansatte og forskere som selv jobber teknisk med oppsett av tjenester. Det vil bli en gjennomgang av avtalen UiO har med Google, og det blir også en gjennomgang av hvordan man starter opp og forvalter et prosjekt i GCP.

Andre del 2 er nyttig for alle som vil i gang eller jobber med digital datainnsamling, analyse eller har behov for lagring eller behandling av store datamengder m.m., eller snart skal i gang med det. Dette er en flott anledning til å lære mer om bruk og til og med stille spørsmål, samt få innblikk i ulike bruksområder. Blant annet vil det bli en introduksjon til ferdige AI-modeller tilgjengelig hos Google.

Meld deg på!

Publisert 24. jan. 2020 14:43 - Sist endret 29. apr. 2022 10:39