Koronavirus: Arbeid hjemmefra, informasjonssikkerhet og hacking

Når mange har hjemmekontor øker sjansen for hacking og tap av viktige UiO-data. Alle ansatte og studenter må vite hvordan man bidrar til god informasjonssikkerhet mens koronavirus-situasjonen (coronavirus/COVID-19) pågår.

UiO-CERT sin logo

Truslene øker – vær på vakt

Det er dokumentert en klar økning i antall phishing (falske e-poster) som for eksempel prøver å:

  • lure deg til å gi fra deg brukernavn og passord til svindlere
  • lure deg til å betale penger

Den pågående koronavirus-situasjonen blir utnyttet av folk som vil profitere på dette. Som alltid:

UiO-CERT regner det som sannsynlig at mange ansatte vil få phishing-e-poster i løpet av de kommende ukene. Dette gjelder både vanlig phishing og phishing laget om koronavirus-situasjonen.

Arbeid hjemmefra

Ved arbeid hjemmefra er det ekstra viktig med gode rutiner for hvordan du jobber med datamaskinen din. Husk at USIT og Lokal IT ikke har de samme mulighetene for å sikre deg som vi har når du er på kontoret. Du må selv bidra til god informasjonssikkerhet.

  • Pass på at operativsystemet og alle programmene er oppdaterte. Skru på automatisk oppdatering
  • Sørg for at antivirus er skrudd på og oppdatert
  • Vær oppmerksom på hvor du lagrer jobbdata. Sett deg inn i lagringsguiden
  • Pass på at datamaskinen bare blir brukt av de som skal bruke den
  • Ikke installér for mange programmer – det øker kompleksiteten og sjansen for feil
  • Kjenn datamaskinen – slik legger du lettere merke til når noe er unormalt
  • Husk at mange trenger IT-support den kommende tiden, og lokal It har mye å gjøre. Trenger du hjelp, kontakter du lokal IT – helst på e-post, men det kan bli ventetid.  
  • Ta kontakt med UiO-CERT hvis du mistenker at det kan ha skjedd et sikkerhetsbrudd
Publisert 16. mars 2020 14:03 - Sist endret 16. mars 2020 14:21