Endret sikkerhetsinnstilling i Zoom

Fredag 14. august skjer det en liten endring i Zoom på UiO. Den består i at når du skal opprette et nytt møte, enten det er en forelesning eller et møte med mange eller få deltakere, så vil valget for at møtet skal være passordbeskyttet, være forhåndsvalgt.

Valget for at møtet skal være passordbeskyttet, blir altså forhåndsvalgt. I tillegg endres også språkbruken i Zoom slik at passord (password) kun blir brukt om passord for innlogging i Zoom, mens den nye termen «Passcode» vil blir brukt om sikkerhetsinnstillingen som tidligere ble kalt password (for begrensning av tilgang til møter).

Passcode er forhåndsvalgt

Når du nå skal opprette et møte, vil planleggingsvinduet altså se slik ut:

Passcode er forhåndsvalgt og alle som skal være med på møtet må enten ha en lenke der passcode er inkludert i lenken, eller de må få passcode og møte-ID oppgitt i e-post eller i møteinnkallingen. Innstillingen er ikke låst, så du kan velge å bruke waiting room i stedet. Vi anbefaler på det sterkeste at en av disse, passcode eller waiting room, brukes for alle møter.

Innføring av forhåndsvalgt passcode er et sikkerhetstiltak som er igangsatt av Zoom, slik at god sikkerhet for alle møter er standard.

Zoom oppretter URL med passcode til innkallingen, og viser deg også møte-ID og passcode separat i møteinnkallingen som blir generert. En URL med passcode ser for eksempel slik ut. https://uio.zoom.us/j/657145409xx?pwd=Nlh1RVphN0tzVyxxb0U2Qkw3ZTZoZz09. Møtedeltakere som klikker på en slik lenke, kommer rett inn i møtet.

Hva betyr det for meg?

Dette er bare en liten endring, som ikke vil få noen praktisk betydning – ut over at alle møter opprettet etter 14. august vil være beskyttet mot utenforstående, og at man gir URL med passcode til de som skal delta. URL med passcode blir opprettet av Zoom og finnes i møteinnkallingen.

 

  • Obs: Hvis du gjør en hvilken som helst endring i møter/gjentagende møter du har opprettet før 14. august, som ikke har passcode eller waiting room, vil det automatisk bli satt passcode på møtet, og du må sende ut møte-URL på nytt. Dette gjelder kun hvis det gjøres endringer i møtet/møterekken, for eksempel endrer tidspunkt eller lignende.

En større endring kommer

Årsaken til denne enkle endringen er at den forbereder oss på en større endring som kommer fra Zoom: Fra og med 27. september må alle møter ha enten passcode eller waiting room (venterom). Møter som på dagen 27. september finnes i Zoom, men ikke har verken passcode eller waiting room, vil få lagt inn waiting room automatisk. Altså, møter som ikke tidligere hadde andre sikkerhetsinnstillinger, vil få waiting room den 27. september.

Og hva betyr endringen i september for meg?

  • Er du host (vert) for møter som allerede har passcode eller waiting room, vil du ikke merke endringen.
  • Er du host (vert) for møter opprettet før 14. august som ikke har verken passcode eller waiting room, får disse møtene waiting room fra 27. september, og du må slippe inn deltakerne fra waiting room for at de skal komme inn i møtet.

Det er enkelt å slippe inn deltakere fra waiting room: Du som host eller co-host får en melding på skjermen om at noen er i venterommet, og du kan klikke på en knapp for å slippe inn enkeltdeltakere, eller du kan slippe inn alle på én gang. Her er et eksempel på melding om personer i venterommet. Klikk på Admit for å slippe personen inn, klikk på Remove, om personen ikke skal være med på møtet.

Les mer om passcode og waiting room i Hjelp-artikkelen om hvordan du unngår uønskede møtedeltakere.

Publisert 13. aug. 2020 13:17 - Sist endret 13. aug. 2020 13:49