Teams-team som ikke er i bruk, slettes

Mange mottar e-post fra Microsoft Online Services Team om at "Handling kreves" for å unngå at team eller grupper blir slettet.

Inaktive team

Svært mange på UiO har tatt i bruk Teams, og det er opprettet mange team som av en eller flere grunner ikke er i bruk. Enten er de opprettet for å prøve ut Teams, eller til et prosjekt som det ikke ble noe av – eller så er aktiviteten avsluttet. Teamene det dreier seg om, her – teamene som vil bli slettet, er team der det ikke har vært noen aktivitet på de siste 180 dagene. 

Slik ser e-posten ut i innboksen:

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, parallell.

Slik ser selve e-posten ut: 

Bildet kan inneholde: produkt, laptop, skrift, rektangel, skjermbilde.

 

Teams er ikke for langtidslagring

Teams er et samarbeids- og kommunikasjonsverktøy som er en del av Office 365 / MS 365. På UiO er det ikke meningen at dokumenter og annet som skal oppbevares over lang tid, skal oppbevares i Teams. Prosjektdokumenter skal lagres med prosjektet på riktig sted, og annet skal kanskje i arkivsystemet eller til et Vortex-område eller en mappe på en delt disk.

Er du usikker på hvor dokumenter som skal langtidslagres, skal oppbevares, kontakter du linjeleder.

Hva skal du gjøre?

Om teamet ikke er i bruk og ikke inneholder dokumenter eller annet du skal ta vare på, trenger du ikke å gjøre noe. Teamet og alt tilhørende innhold vil bli slettet på datoen som er oppgitt i e-posten.

Hvis du likevel ønsker å bruke teamet framover, sørger du for å ha aktivitet i teamet. Du kan også klikke på «Forny gruppe-knappen» i e-posten. Da vil teamet registreres som aktivt og vil ikke bli slettet.

Om du ikke foretar deg noe, vil det komme et nytt varsel 15 dager etter det første, og så et siste varsel dagen før teamet blir slettet.

Publisert 12. mars 2021 12:58 - Sist endret 12. mars 2021 13:41