Nå kan du holde deg innlogget i Mine studier

Ny løsning for innlogging i Mine studier gjør at studentene ikke lenger trenger å logge inn hver dag. 

Helt siden Mine studier ble lansert, har det vært et ønske fra studentene å slippe å logge inn hver gang de bruker Mine studier. Det er med stor glede at vi nå kan tilby studentene å være innlogget i Mine studier i inntil ett semester av gangen.

Skjermbilde av forsiden til Mine studier med hake for "Hold meg innlogget".

I forbindelse med at Mine studier gikk over til å bruke Feide til innlogging, kan  studentene nå kan holde seg innlogget lenger enn de 8 timene som er standard på UiO. Ved å huke av for "Hold meg innlogget" aktiveres langtidsinnloggingen, og man slipper da å logge inn igjen på nytt neste dag.

I begynnelsen kan det hende at man må logge inn litt oftere enn en gang i semesteret, men vi legger opp til at studenter kun trenger å logge inn på nytt ved semesterstart.

snakkebobler med tilbakemeldinger fra studenter
Studentene har tidligere kommet med tilbakemelding om at de ønsker å slippe å logge inn hver dag i Mine studier.

Hold deg til din egen maskin

Det har vært gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med innføring av langtidsinnlogging i Mine studier. Risiko- og sårbarhetsanalysen har vært et tema for IT-sikkerhetsgruppen på USIT, og et punktene som ble tatt opp, er at du bør bruke langtidsinnlogging kun på din egen maskin. Deler du maskin med andre eller bruker en maskin andre kan ha tilgang til, bør du ikke bruke langtidsinnlogging.

– Det har nok blitt et instinkt for de fleste nå, at du ikke går inn på en maskin du ikke har kontroll på og logger på personlige tjenester, sier Dagfinn Bergsager, gruppeleder i Webseksjonen på USIT (UiOs senter for informasjonsteknologi). – Men hvis du må logge inn fra en maskin som ikke er din egen, anbefaler vi alltid at du logger ut av tjenesten når du er ferdig. Og må du bruke en maskin som ikke er din, må du i alle fall ikke huke av for langtidsinnlogging i Mine studier, eller andre personlige tjenester, i tilfelle du glemmer å logge ut. Dette tror jeg studentene kjenner til fra andre tjenester som Facebook og Twitter, der du ikke blir automatisk logget ut.

Det er likevel begrenset hva du har tilgang til å gjøre av endringer når du er langtidslogget inn i minestudier siden langtidsinnloggingen ikke gjelder andre tjenester. Du kan f.eks. ikke melde deg av emner, gå til Canvas eller gjøre innleveringer uten å logge inn på nytt i disse tjenestene.

Mine studier-prosjektet

Videreutviklingen av Mine studier gjøres i regi av prosjektet Mine studier. Tidligere har prosjektet lansert nytt design for Mine studier, fått eksamensaktiviteter inn i kalenderen til Mine studier, implementert snarveier i Mine studier og gjort Mine studier enda bedre universelt utformet.

Prosjektet jobber tett med studentene og får inn brukerbehov og tilbakemeldinger via spørreundersøkelser, brukertester og intervjuer. Det er studentenes ønsker for videreutvikling som er i fokus for prosjektet.

– Det er spesielt givende å jobbe med et prosjekt der vi ser nytteverdien direkte for studentene, sier Cecilie Aune, som jobber i Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt og er prosjektleder for Mine studier-prosjektet. - Studentene er engasjerte og gir oss nyttige tilbakemeldinger på ny funksjonalitet og til tjenesten som helhet. 

Mer om Mine studier

Publisert 25. aug. 2021 14:12 - Sist endret 27. aug. 2021 14:52