Slutt for Padlet på UiO

Padlet har vært i bruk på UiO en tid nå. Etter en grundig gjennomgang viser det seg at bruk av Padlet bryter med regelverket om overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS, slik dette belyses i Schrems II-dommen. Dette betyr at Padlet ikke lenger kan brukes på UiO.

For at avslutningen skal gå på en grei måte, vil Padlet være tilgjengelig for UiO-brukere til og med 31. januar 2022. Verktøyet kan altså brukes ut høstsemesteret og til siste eksamen er over i januar. Imidlertid ble det stengt for nye brukere allerede 1. oktober. Merk: Avslutning av bruk av Padlet gjelder all bruk, også «vanilla Padlet» (padlet.com) og eventuelle andre varianter.

Verktøyene ansatte og studenter bruker på UiO, skal behandle personopplysninger på en god og trygg måte. Dette er viktig for å sikre personopplysningene og hindre at de kommer på avveie, og det er viktig fordi UiO skal følge gjeldende lover og regelverk. UiO har en egen prosess for vurdering av tjenester og verktøy som skal tas i bruk, og vurderingen av personvern og sikkerhet er sentral i prosessen. Personvern og sikkerhet i tjenester på UiO skal også følges opp etter at tjenesten er tatt i bruk, og det er det som har skjedd her. Padlet var godkjent for bruk, men etter en vurdering i lys av den nye Schrems II-dommen, viser det seg at bruken ikke lenger er i overensstemmelse med gjeldende lov- og regelverk. Se UiOs prosess for vurdering av nye tjenester og verktøy.

Alle UiO-brukere av Padlet får i disse dager en e-post med informasjon om at Padlet avvikles på UiO. E-posten inneholder blant annet informasjon om hvordan du kan hente ut ditt eget innhold fra Padlet, og anbefalinger fra LINK om verktøy som kan erstatte Padlet. Hvis du ikke er registrert UiO-bruker av Padlet, får du ikke denne e-posten automatisk, men du kan få en kopi ved henvendelse til canvas-hjelp@admin.uio.no.

Les mer om Schrems II hos Datatilsynet

 

 

 

Publisert 15. des. 2021 11:52 - Sist endret 15. des. 2021 11:54