Forbedring av videoteksting på vei

UiOs nettsted, inkludert videoer vi har på nettstedet, skal være «universelt utformet». Det betyr at innholdet skal være tilgjengelig for alle brukere, også de som trenger tilrettelegging, for eksempel brukere med nedsatt hørsel. Og da må videoene våre være tekstet. Nå skal det etableres støttetjenester for kontroll og renskriving av automatisk generert videoteksting.

Allerede i gang

På UiO har vi allerede verktøyet Autotekst som automatisk genererer tekst fra lydsporet i en video, men alle som har brukt for eksempel Google Translate vet at automatisk genererte tekster må gjennomgås og kontrolleres. Nå har vi på UiO et prosjekt, som allerede er i gang, som skal jobbe både med å forbedre Autotekst-verktøyet som lager tekst til videoer, og tilrettelegge for støttefunksjoner for kontroll og renskriving av tekstene.

Nå kommer støttefunksjonene

Formålet med prosjektet er å etablere en tjeneste for teksting av videoer hvor USIT utvikler og tilrettelegger den tekniske tjenesten, og enhetene selv organiserer støttefunksjoner som kan renskrive den automatisk genererte teksten.

Verktøyet som er til utprøving i enkelte miljøer, skal nå forbedres og komme i en ny og mer stabil versjon. I tillegg skal prosjektet samarbeide med utvalgte miljøer der de ser på hvordan støttefunksjonene for tekstingen kan organiseres. Alt dette skjer i løpet av de nærmeste ukene. Erfaringene fra disse utprøvingsmiljøene vil gi et godt grunnlag for anbefalinger til institutter om hvordan de kan organisere sine støttefunksjoner. 

Autotekst åpnes for fri bruk i løpet av september

Målet er å åpne for bruk av tekstingsverktøyet i løpet av september og ha fri bruk for UiOs ansatte og studenter i resten av høstsemesteret. Det vil være en presentasjon om prosjektet og demonstrasjon av løsningen på IT-konferansen onsdag 8.september. Se programmet for IT-konferansen.

Hvis du vil vite mer om prosjektet som nå er i gang, kan du lese på nettsidene til prosjekt «Teksting av video».

Publisert 31. aug. 2021 16:01 - Sist endret 2. sep. 2021 14:15