Digital signatur på UiO

Nå blir det enklere med digital signering av dokumenter på UiO.

Det produseres mange dokumenter på UiO og mange av disse må signeres. Som regel er det enklere og mer praktisk – og sikrere – å signere dokumenter digitalt, særlig hvis en av partene ikke befinner seg på UiO. Derfor har UiO nå valgt en fast løsning for digital signatur, og det er Postens løsning.

Posten leverer en løsning for Digital Signatur til offentlige virksomheter for Digitaliseringsdirektoratet, og det er denne løsningen som nå er UiOs foretrukne løsning for digital signering av dokumenter. UiO er registrert som virksomhet i Postens digitaliseringsløsning og betaler for hvert dokument som blir signert gjennom løsningen. Ansatte på UiO, typisk saksbehandlere, som har som oppgave å sørge for at dokumenter blir signert, men også andre med behov, kan få tilgang til å benytte seg av denne signaturløsningen. De som skal signere må logge inn via ID-porten for eksempel med BankID.

 

Publisert 29. mars 2022 10:58 - Sist endret 31. mars 2022 14:41