Mine studier er nå en sektortjeneste

Mine studier er en IT-tjeneste som gir studenter full oversikt over timeplaner, emneoppmeldinger, beskjeder og nyttige verktøy. Tjenesten er utviklet på USIT (Universitetets senter for informasjonsteknologi) på Universitetet i Oslo, og er nå en tjeneste som kan tas i bruk i hele UH-sektoren i Norge.

Bildet kan inneholde: smil, produkt, gul, font, projeksjonsskjerm.

Prosjektkoordinator Monica Stamnes og gruppeleder Dagfinn Bergsager (begge fra USIT) viser fram Mine Studier.

Trygghet for studenter og ansatte

– Det må være enkelt for studentene å holde seg oppdatert om eget studium. Mine studier-tjenesten henter data fra flere kilder og viser studenten persontilpasset informasjon. Mobilappen til Mine studier kan også sende push-vasler når det skjer noe nytt, så både ansatte som vil nå studentene og studentene selv, kan føle seg trygge på at informasjonen når fram, forklarer prosjektkoordinator Monica Stamnes i Webseksjonen på USIT. – Etter at Mine studier som mobilapp ble lansert til UiO-studenter vårsemesteret 2022, og vi så hvor vellykket det ble, har vi planlagt å dele dette med resten av sektoren, forteller Stamnes.

Beskjeder fra foreleser eller administrasjon, fast undervisning, endringer i undervisning og annen studierelatert informasjon blir altså tilgjengelig med et klikk, og studentene slipper å måtte klikke rundt eller søke for å finne det de trenger. Ansatte legger ut informasjonen der den hører hjemme, og Mine studier samler den og viser den til studenten.

For alle i sektoren

Alle UH-institusjoner som i dag bruker TP (timeplanleggingssystem) og KADA (leveranse av kalenderdata fra flere kilder), eller som ønsker å ta disse i bruk, kan nå bestille Mine studier fra USIT.  – Har man Vortex (nettpubliseringsverktøy) og Canvas (læringsplattform) blir informasjonen i Mine studier rikere, men det er slett ikke noen forutsetning å ha disse, forklarer Stamnes. Mine studier er videreutviklet slik at den ikke er knyttet til UiO, og hvert lærested får sin egen logo i Mine studier. Tjenesten er nå flyttet fra uio.no til minestudier.no ettersom dette nå en sektortjeneste, avslutter prosjektkoordinatoren.

Dele de nyttige verktøyene

Mine studier har vært i bruk på UiO i flere år og er blitt utviklet i et samarbeid mellom de som jobber med studier, kommunikasjon og IT på UiO. Alle avdelingene har bidratt med betydelige utviklingsressurser, og dette har lenge vært et viktig samarbeidsprosjekt på UiO.

– Vi måtte gjøre det enklere for studentene å finne viktig informasjon, forteller IT-direktøren på UiO, Lars Oftedal. – Jobben som er gjort «bak kulissene» for å få Mine Studier dit tjenesten er i dag, er solid og grundig. Nå har vi integrasjonene og informasjonsflyten, og når også appen som studentene kan ha på mobilen, ble en suksess, ja, da må vi jo dele med resten av sektoren også. Jeg er svært fornøyd med denne tjenesten og at andre nå også kan ta den i bruk, slår IT-direktør Oftedal fast.

Førstemann ut: Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Østfold har også kjent på behovet for å enkelt nå studentene med viktig informasjon, og nå er alt klart for Mine Studier også der. – At studentene nå får varsel på appen når det skjer noe, er bra for alle. Studielivet er gøy, men også krevende og komplekst. At vi nå kan tilby studentene enkel tilgang til persontilpasset studierelaterte informasjonen, er svært viktig for oss, uttaler IT-direktør Jørgen Grønlund ved Høgskolen i Østfold. – Med Mine studier får vi en løsning som er tilpasset våre brukere og integrert med de andre tjenestene på en god måte, slår Grønlund fast.

Godt samarbeid

Høgskolen i Østfold har jobbet sammen med USIT for å gjøre Mine Studier klart til høstsemestret, og i midten av juni var alt på plass. Pål Andreas Flodin, fra Seksjon for marked og kommunikasjon på HiØ var prosjektleder for innføringen fra deres side, og han er også fornøyd.

– Vi er veldig fornøyd med både prosessen og samarbeidet. Vi hadde et mål om at prosjektet skulle være klart før sommerferien, slik at Mine studier er på plass til årets studiestart, og det har vi klart, forteller Flodin. – Nå blir det spennende å se studentene ta det i bruk. Vi tror dette vil forenkle hverdagen til studentene våre. Spesielt tror jeg at mobilappen vil bli tatt godt imot. At timeplanen er mobiltilpasset, i tillegg til at den er beriket med oppgaveinnleveringer fra Canvas og eksamen tror jeg mange vil synes er et løft. Tilbakemeldingene vi har fått fra de som har testet det så langt har i alle fall vært positive til det. 

Veien videre

Sektortjenesten Mine studier er nå klar for å bli tatt i bruk av flere. USIT og UiO som selv bruker tjenesten, vil vedlikeholde og videreutvikle både appen og nettversjonen av Mine Studier sammen med de bakenforliggende prosessene og integrasjonene.

– Mine studier er en levende tjeneste som vi ser fram til at flere tar i bruk, sier Dagfinn Bergsager, som leder USIT-gruppen som har gjort mye av utviklingen av Mine Studier. – Vi har allerede et etablert rammeverk for tilbakemeldinger og utviklingsønsker for sektorløsningene vi utvikler og leverer, og Mine studier blir tatt inn her. Kontinuerlig kontakt med studentene og institusjonene som bruker løsningen, gir transparens og sikring av at ny og riktig funksjonalitet også kommer på plass, avslutter Bergsager.

Bestille Mine studier?

Mine studier som tjeneste kan bestilles av alle institusjoner i UH-sektoren i Norge ved henvendelse til USIT. Mer informasjon på IT-tjenestesiden for Mine Studier og på tjenestens bestillingsside.

  

 

Publisert 20. juni 2022 15:13 - Sist endret 20. juni 2022 23:20