Omstart av Kant m.fl onsdag 2013-06-19 fra kl. 22

Det vil bli to korte omstarter av filtjeneren Kant fra kl. 22 onsdag 19. juni 2013.

For å få gjort en nødvendig konfigurasjonsendring vil fillagringssystemet som Kant ligger på få to korte omstarter fra kl. 22 onsdag kveld.

Forbindelser mot hjemmeområdet fra PC-er og MacOSX-maskiner vil bli brutt under omstartene, men skal bli automatisk gjenopprettet etterpå.  Brukerne på Kant bør logge ut før kl. 22 i kveld.  Det gjelder brukere på:

  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Institutt for geofag
  • USIT

På klienter som bruker NFS, vil det bare bli to korte heng. 

I tillegg til Kant, vil fillagringen av forskningsdata i Astrastore også bli berørt av omstarten:

  • Abel-EVS
  • NorStore-EVS
  • CERN-dCache-EVS

 

 

Publisert 19. juni 2013 10:08 - Sist endret 19. juni 2013 10:08