To korte stopp for Hume, Kant, m.fl. torsdag 2013-10-17 etter kl. 18.00

Det vil bli to korte stopp for filtjenerne Kant og Hume fra kl. 18.00 torsdag 17. oktober 2013.  Berørte brukere bør logge ut før kl. 18 på torsdag.

 

For å få gjort en nødvendig oppgradering vil fillagringssystemet som Hume og Kant ligger på få to korte omstarter etter kl. 18 om kvelden torsdag 17. oktober.

Forbindelser mot hjemmeområdet fra PC-er og MacOSX-maskiner vil bli brutt under omstartene, men skal bli automatisk gjenopprettet etterpå. På unix-/linux-maskiner vil det bare bli to korte heng.

Windows- og Mac-brukere med hjemmeområde på Hume og Kant bør logge ut før kl. 18 torsdag kveld.   Dette gjelder:

  • Studentbrukere på Hume

... og ansattbrukere på:

  • Det samfunnsvitenskapelige fakultet
  • Det utdanningsvitenskapelige fakultet
  • Institutt for geofag
  • Naturhistorisk museum
  • USIT

I tillegg til Hume og Kant, vil fillagringen av forskningsdata i Astrastore også bli berørt av omstarten:

  • Abel-EVS
  • CERN-dCache-EVS01/02
  • NorStore-EVS
  • TSD-EVS
Publisert 16. okt. 2013 10:59