2013-10-23-www.duo.uio.no-databaseflytting

På grunn av ei flytting av database vert www.duo.uio.no utilgjengeleg frå klokka 18 til om lag 19 med moglegheit for at dette varar lengre. I denne perioden vert det ikkje mogleg å levere inn hovudfagsoppgåver i studentweb. For informasjon om duo kan dykk kontakte duo-digit@ub.uio.no for informasjon om sjølve flyttinga kan dykk kontakte www-drift@usit.uio.no

Publisert 23. okt. 2013 09:18 - Sist endret 23. okt. 2013 09:23