Vedlikehold-av-nettinfrastruktur

Det vil bli gjort vedlikehold av nettverksinfrastruktur onsdag 7/8 fra kl:16:00 - 20:00. Arbeidet vil kunne påvirke alt nettverk på UiO og kan i verstefall gi periodiske 30s-60s nett-avbrudd.

Evt. problemer utover vedlikeholdsvinduet bes rapporteres til houston@usit.uio.no

 

 

Publisert 5. aug. 2013 14:49 - Sist endret 5. aug. 2013 14:50