Omstart av sauron.uio.no (login.uio.no)

sauron får en omstart i ettermiddag kl 15

På grunn av trøbbel med klient-programvare i nyeste versjon (alpine) og gammel kjørende kjerne tar vi en omstart av maskinen.
Det er ikke ventet at det skal ta mer enn 5-10 minutter

[root@sauron ~]#  uptime; uname -r; grubby --default-kernel
 10:54:20 up 59 days, 19:07, 235 users,  load average: 5.35, 5.83, 6.15
3.10.0-693.1.1.el7.x86_64
/boot/vmlinuz-3.10.0-693.5.2.el7.x86_64

 

Publisert 30. okt. 2017 11:04 - Sist endret 30. okt. 2017 11:04