Active Directory for UiO oppgraderes

 

 

Dette skjer:

Active Directory domenekontrollere for domenet uhad.no oppgraderes fra Windows Server 2012r2 til Windows Server 2019 Core.
Oppgraderingen vil foregå mandag 4. desember til og med onsdag 6. desember.
Det er ikke planlagt med noe nedetid for tjenesten under oppgraderingen.
Alt arbeid skjer innenfor normal arbeidstid kl. 08.00 - 15.45.

Lurer du på hva som skjer teknisk, se oppgraderingsplanen

Kontaktpunkter ved eventuelle problemer:

    • Chat-kanal - houston@conference.chat.uio.no
    • Epost - ad-drift@usit.uio.no
    • Mohamed Abohussein - telefon 41622483

Publisert 1. des. 2017 12:25 - Sist endret 23. sep. 2019 13:53