Vedlikeholdsvindu på UiOs nettverk

Onsdag 13. februar utfører vi vedlikeholdsarbeid på sentrale nettverkskomponenter.

Arbeidet vil medføre kort nedetid eller ustabilitet for enkelte tjenester.

Oppsummering og tidsplan

Tidsrom: 17:00-19:00: Arbeid som medfører nedetid for enkelttjenester.

1. Oppdatering av software og omstart på nettverkstutstyr.

  • Campus nettverket er redundant men trafikk som går over nettverket kan oppleve par  sekunder nettbrudd i en overgangs fase.
  • En del brukere og tjenester som er koblet til ramme-gw1 kommer til med å være uten nett i perioden ramme-gw1 er under omstart.

            Dette gjelder :

  •     fys-gw.uio.no (deler av nedre Blindern)
  •     s77-m2-hs (sognsveien 77)

2. Vlan 200 flyttes til usit-gw1/2

  • Siste sak på agendan blir at flytte ruting av vlan 200 til usit-gw1/2. Dette medfører nettbrudd på klient-nettverket på usit i perioden

Detaljer

1. Oppdatering av software og omstart på følgende nettverksutstyr

#GW


ojd-gw1-mgmt0.uio.no                              
ramme-gw1-mgmt0.uio.no                         
usit-gw1-mgmt0.uio.no 

 

#Switches


s77-m2-hs.nett.uio.no  

                              
        
2. Vlan 200 flyttes til usit-gw1/2

Rutingen av Vlan 200 flyttes fra UiO-GW10 til USIT-GW1/2.

Dette blir det siste som vi gjennomfører. Arbeidet medfører nedetid på lokalnettverket for USIT mens det pågår.

 

Informasjonskanal

nett-drift vil være tilgjengelige i chat-kanalen nett-drift@conference.chat.uio.no

Her kan du følge med progressjonen og hva vi jobber med til hver tid. Hvis det er spørsmål underveis da kan du kontakte oss her.

 

Nettdrift vil være tilgjengelige i chat-kanalen nett-drift@conference.chat.uio.no

 

Publisert 29. jan. 2019 09:57 - Sist endret 12. feb. 2019 12:18