Administrative tjenester

Nettskjema

Lag spørreskjemaer, bestillinger eller påmeldinger.

StudInfo

Informasjon om UiOs løsning for publisering av studieinformasjon.

RT – Request Tracker

Request Tracker er et verktøy som blir brukt på UiO for å bedre kvalitet og produktivitet ved behandlingen av interne og eksterne henvendelser.

Epay

Epay tilbys UiOs enheter som har behov for å ta i mot elektronisk betaling for varer eller tjenester via Internett.

E-valg

E-valg er UiOs løsning for elektronisk stemmegiving ved valg.

Personopplysninger – Meldeappen

Applikasjon for registrering av behandling av personopplysninger.

Prosjektoppretting

Applikasjon for registrering av eksternt finansierte prosjekter ved UiO.

Datasync

Datasync er ei teneste for automatisert, kryptert utveksling av filer internt eller mellom UiO og eksterne kontaktar.

SMS-tjenesten

Automatisk utsending av SMS, primært for FS og SO, men også for annet bruk.

Parkering

Parkering er en applikasjon for bestilling av parkeringsoblater (A- og R-oblater) for ansatte ved UiO.

TP - Timeplanleggingssystem

Timeplanlegging for undervisning og eksamen samt ad-hoc reservering av undervisningsrom.

Andre administrative systemer

Informasjon om ePhorte, FS, Cristin, SAP, økonomisystemene, Jobbnorge m.m. finner du på for ansatte-sidene.

Hvem kontakter jeg?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem? Hvis du ikke finner riktig kontaktpunkt under tjenestene her, kan Lokal IT ofte hjelpe.