Datasync

Publisert 25. jan. 2012 11:19

Dette dokumentet er ei oversikt over tenesta for å levera filar til Cristin. Det er tenkt lese av både brukarar i eksterne institusjonar og av driftspersonell på UiO og USIT. Intern teknisk dokumentasjon for BSD-gruppa ligg separat.

Publisert 14. sep. 2010 11:50

Datasync er et program støttet av Gruppe for Basis Systemdrift (BSD) ved USIT. Det brukar SSH autentisering med offentleg nøkkel (Public Key). Utveksling går via serveren w3prod-datasync01.uio.no (129.240.12.198). Tenesta er lagt til rette for å ta vare på persondata sikkert.

Dette dokumentet er laga for eksterne kontaktar med teknisk kompetanse som skal setta opp ei utveksling med UiO eller UiO-drifta einingar, anten frå eller til. To-vegs utveksling går som to separate jobbar.