Epay – Betalingsformidling på web

Epay – UiOs elektroniske betalingstjeneste – kan brukes av UiOs enheter som har behov for å ta i mot betalinger for varer eller tjenester. Epay bygger på Nets' betalingsløsning og er integrert med UiOs økonomisystem. Konferanser, kurs og litteratur er typiske varer og tjenester som i dag selges via Epay.

Fordeler med Epay:

  • Raskere 
    Man har mulighet for fortløpende tilbakemelding når noen betaler. 
  • Enklere
    Du sparer tid fordi du ikke trenger å sende ut fakturaer og holde orden på hvem som har betalt. Konferansepåmeldinger forenkles og deltakerlisten kan hentes ut på Excel-format.
  • Mindre ressurskrevende 
    Håndtering av papirbaserte fakturaer tar betydelig tid å administrere, både for enhetenes regnskapsansvarlige og Seksjon for Regnskap.

Ta i bruk tjenesten

Hvis du ønsker å ta i bruk betalingsløsningen, finner du informasjonen du trenger på Epays nettsted under UiOs For ansatte-sider.

Trenger du hjelp?

Lurer du på noe i forbindelse med Epay, kan du sende en e-post til e-pay-adm@admin.uio.no.