Personopplysninger

Alle administrative behandlinger av personopplysninger, for eksempel bruk av registeret Cerebrum, skal registreres i denne applikasjonen. I utgangspunktet er det Universitetsdirektøren som er ansvarlig for dette arbeidet, men enkelte avdelingsledere ved UiO har fått delegert dette ansvaret for vedkommendes enhet/fakultet. Personvernombudet har ansvaret for å koordinere dette arbeidet og har administrativ tilgang til applikasjonen.

Trenger du hjelp?

Ved spørsmål i forhold til utfylling av meldeskjemaet, ta kontakt med Märtha Felton, telefon 50482 , behandlingsansvarlig@uio.no  eller personvernombud@uio.no

Ta i bruk tjenesten