Opprette et nytt Nettskjema

I noen tilfeller kan det være ønskelig å ta utgangspunkt i en mal når man skal lage et eget skjema. 

Tjenesten tilbyr 3 ulike skjematyper rettet mot ulike bruksområder.

De tilbyr de samme hoved-elementene, men har noe avvikende funksjoner og dialog-utforming.

Målet med spesialiseringen er å tilby skjema for bruk i tre hovedområder.

• Spørreskjema  (Generell data innnsamling)

• Påmelding (Kurs, hendelser  ol)

• Flervalgsoppgave ("quiz,  test av svar mot fasit, med ulike typer tilbakemelding til respondent)

Alle skjematyper opprettes via en standard dialog for  "Opprett nytt skjema" som kan velges på hovedsiden eller på siden Mine skjemaer.

De tre skjema-typene  er i hovedsak identiske når det gjelder muligheter for innstillingsvalg og administrasjon av rettigheter og datasett.