Svaring

Publisert 22. aug. 2018 12:08

Informasjonen som vises i skjemaet vil bli lagret og kan inneholde personopplysninger.

Publisert 22. aug. 2018 12:08

Skjema som er satt opp til å lagre personopplysninger lagrer kun det du blir bedt om å svare på. Unntakene beskrives under.

Publisert 22. aug. 2018 12:08

For nettskjema som er satt opp til ikke å lagre personopplysninger, lagres ikke informasjon om hverken hvem som har svart eller tidspunkt for levering av svaret i svardata som er tilgjengelig for skjemaeier

Publisert 24. jan. 2017 12:15

Nettskjema tilbyr deg som redaktør å be om aktivering av lokal lagring av svar underveis i svarprosessen for skjema som kan besvares av Alle. Når funksjonen aktiveres av respondenten under svaring, lagres svardata fortløpende (kryptert) inne i den i nettleseren som brukes. Svarprosessen kan avbrytes når respondenten vil, og endringene i skjemaet er lagret i den aktuelle nettleseren på  maskinen det ble  svart [1].