Parkering

Parkeringsapplikasjonen kan benyttes av ansatte ved UiO som trenger å benytte seg av de reserverte parkeringsplassene og trenger parkeringsoblat. Applikasjonen kan brukes til å bestille A- og R-oblater. A-oblater gjelder ansatte ved UiO og er gyldige i tre år. R-oblater gjelder ansatte med særskilte behov av tjenestelig art og er gyldige i ett år. Logg inn fra ruten til høyre for å bestille oblat.

Ta i bruk tjenesten

Bestilling av A- og R-oblater ved hjelp av applikasjonen kan kun foretas av ansatte ved UiO. Klikk på Logg inn for å bestille oblat.