Prosjektoppretting

Prosjektoppretting er en applikasjon for registrering av eksternt finansierte prosjekter ved UiO. Applikasjonen hestår av et registreringsskjema som skal benyttes av autoriserte brukere ved hver enhet. Registreringsskjemaet er utarbeidet slik at det sikrer konsistente utfyllinger basert på de regler og rutiner som er fastsatt i Økonomihåndboken til UiO.

Ta i bruk tjenesten

Prosjektoppretting og -endring kan kun gjennomføres av autoriserte brukere ved enhetene. Inn-/utmelding av autoriserte brukere skjer via superbruker som tar kontakt med prosjekt@admin.uio.no (administrator).