Request Tracker (RT) ved UiO

Request Tracker brukes ved UiO til behandling av interne og eksterne henvendelser. Henvendelser kommer til RT via e-post, men man kan også registrere saker direkte i systemet ved mottak av telefonhenvendelser, personlig oppmøte og lignende.

Les mer om RT

Hjelp og veiledning

Ta i bruk tjenesten

Logg inn i RT

Søk i RT

Trenger du hjelp?

Generelle spørsmål:

it-support@uio.no

Tjenesterelaterte spørsmål:

klikk her

Kursoversikt

Har du eller din enhet behov for opplæring? Se kursoversikt.