Aktuelt

Publisert 26. juni 2018 21:30

TP er nå oppdatert til versjon 44. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Begrensninger for rom kan også gjelde undervisning
 • Det er nå enklere å ta bort tilfeldig tildelt rom
 • Kollisjon på faglærer er flyttet til aktivitetstid (styres ikke lengre pr fagperson)
 • Mer personlig grensesnitt i TP:Undervisning, dvs man kan flytte navnefeltet oppover og studentgrupper nedover
 • Gjøre TP heller enn FS autoritativ for navn på aktivitetstid (kan styres pr stedkode)

TP:Eksamen

 • Ny logging av alle endringer

Timeplaner og rapporter

 • Nye felt og filter i arbeidsrapporten for eksamen
 • Vise eksamen i timeplan for emne

Detaljering

 • Vanlig detaljering er endret, slik at det ikke lengre følger kun rekkefølgenr, men er tettere knyttet til aktivitetstid og ukenr,...
Publisert 13. juni 2018 12:22

Feilen ble varslet til drift kl 12.20. Serveren var tilbake kl 12.37.

Det antas at dette har sammenheng med (planlagt) arbeid på nærliggende filområder kvelden før, dette kan potensielt ha ført til noe etterslep som til slutt ble heng.

Publisert 8. juni 2018 08:32

Etter ett år med detaljering i TP gjør vi noen endringer fra versjon 44. Dette skyldes de erfaringene vi har gjort oss med dette det siste året. 

Merk: Det blir ingen endring for detaljeringen uten rekker, kun for detaljering med rekker, ofte referert til som "vanlig" detaljering. 

Oppsummering av tidligere funksjonalitet

Den første versjonen av detaljering hadde detaljene fast rekkefølge uavhengig av om man flyttet på undervisningen, dvs at feks forelesning nr 3 hadde detalj nr 3 selv om man flyttet rundt på de tre første forelesningene. Mange opplevde derfor dette som at detaljene flyttet seg når man endret undervisningen, selv om det egentlig var detaljene som sto fast.

Dette innebar at man ikke trengte å endre detaljene dersom

 • man la til en ekstra forelesning og detaljene skulle endres slik at det nes...
Publisert 31. mai 2018 21:21

TP er nå oppdatert til versjon 43. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Det er nå mulighet for bestilling av plasser i rom
  • Dette vil feks benyttes på klinikker (OD-fak) og ev. andre typer lab som brukes av flere emner samtidig
  • Kan også benyttes til rombestilling for ansatte og/eller studenter for å bestille 1 og 1 plass i et rom
 • Det varsles nå dersom man skal avbestille mange aktivitetstider i en operasjon
 • Bestillinger kan nå legges inn helt til kl 00:00
 • Superbrukere kan opprette egne aktiviteter under emnet BOOKING, for feks konferanser som skal ha egen timeplan
 • Det er nå direktelenke fra studentgruppe til gruppens aktiviteter i TP:Undervisning

TP:Eksamen

 • Noen mindre feilrettinger

Timeplaner og rapporter

 • CMS-integrasjonen er utvidet slik at den viser ressurser i timeplanen

Detalje...

Publisert 1. mai 2018 11:52

TP er nå oppdatert til versjon 42. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Det er kommet en ny versjon av grensesnittet som skal overta for det gamle i løpet av versjon 43 (mai), det ikke er helt ferdig men kan testes ved å trykke "test ny versjon" 
  • Navn på aktivitetstid vises kun dersom den har et eget navn 
  • Man kan se "myk" utilgjengelighet
  • Detaljert visning vises uten å laste bildet på nytt
 • Felt for felles undervisning i FS (på undervisningsaktivitet) tas det nå hensyn til ved bestilling (i beregningen av hva som er felles undervisning for et emnet)

TP:Eksamen

 • Man kan legge til fagperson for eksamen
 • Man kan velge å ikke oppdatere FS ved endringer i TP for hver vurderingsenhet
 •  Det vises tydeligere om en vurderingsenhet er en del av en sekvens eller samme-tid-serie

Timeplan...

Publisert 3. apr. 2018 20:14

TP er nå oppdatert til versjon 41. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • FS-import for undervisning er forbedret, slik at en aktivitet leses av gangen fra FS. Dette vil merkes mest for store emner med hundrevis av aktivitetstider.
 • Tidspunkt for "Flytt hit"-funksjonen settes nå pr institusjon (dvs at den er kvart over som tidligere for BOTT, men halv for OsloMet)
 • Setting av "status-eksport-timeplan": "J" i FS for emner over flere terminer, vil heretter fungere pr termin.
 • Feltet for fellesundervisning på aktivitet i FS overføres nå til TP.
 • Timeplansvisningen tar nå hensyn til om hele timer går fra hel til hel (BOTT) eller halv til halv (OsloMet)
 •  "Myk" utilgjengelighet for objekter i undervisning
  • Gjelder fagperson, stedkode og aktivitet

TP:Eksamen

 • Ingen ...
Publisert 5. mars 2018 18:10

Pga sikkerthetsoppgradering av autentiseringsbibliotek (fra SimpleSAMLphp-1.11.0 til SimpleSAMLphp-1.15.4) , vil innlogging med Feide eller Weblogin kunne være utilgjengelig i perioder. 

Publisert 1. mars 2018 20:18

TP er nå oppdatert til versjon 40. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Eksamen

 • Det er nå mulig med annen kollisjonssikring for eksamener med intervall (dvs kun sikre innleveringsdagen)
 • Eksamener i samme-tid-serie for eksamen, trenger ikke lengre havne i samme bygning

Timeplaner og rapporter

 • Slå sammen like forekomster i excel-versjonen av emnetimeplaner (spesielt ref-er på medisin)
 • Arbeidsrapport for eksamen: ny kolonne samt excel-versjon
 • Ny inngangsvei for emne- og studentgruppe-timeplaner (emnesøk fra forsiden)


Se ev. oversikt over alle endringene her:
Versjon 40

Publisert 31. jan. 2018 10:40

TP er nå oppdatert til versjon 39. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Man kan bestille rom som brukeren har rettighet til, selv om ikke emnet har det
 • Det  vises logg nederst med info om hvem som har gjort endringer på aktivitetestid
 • Skille på studentgrupper om de gjelder eksamen eller undervisning (eller begge)

TP:Eksamen

 • Avhakningsmulighet på eksamen for å angi ikke rom
 • Skille på studentgrupper om de gjelder eksamen eller undervisning (eller begge)
 • Hovedbestilling for eksamen kan nå kjøres for feks bare ORD eller KONT

Timeplaner og rapporter

 • Rombruksrapporten har fått nye filtre for romtyper, klokkeslett, undervisning vs booking
 • Oversiktsrapport har fått nye filtre
 • Mindre endringer i flere av rapportene


Se ev. oversikt over alle endringene her:...

Publisert 8. jan. 2018 14:42

Gjelder restart av databaseserver pga sikkerhetshull "Meltdown / Spectre". 

Publisert 18. des. 2017 18:51

TP er nå oppdatert til versjon 38. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

Generelt

 • Tilbakemeldinger for brukere uten rettigheter er nå løskodet pr institusjon
 • Meldinger kan nå skrives/vises i rik tekst, og egen tekst for eksamen er tilgjengelig

TP:Undervisning

 • Viser opptatte studentgrupper som stiplet, dersom de kun gjelder noen få uker
 • Flyttet bestillingslogg fra admin til TP:undervisning

Timeplaner og rapporter

 • Engelsk versjon av timeplaner

Rombestilling

 • Merknadsfelt for rombestillinger


Se ev. oversikt over alle endringene her:
Versjon 38

Publisert 12. des. 2017 08:49

TP hadde driftsproblemer tirsdag morgen mellom kl 8 og kl 10.45. Problemet er nå løst.

Publisert 30. nov. 2017 21:14

TP er nå oppdatert til versjon 37. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

Generelt

 • Arv av romdeling er nå mulig (gjør at man kan registrere mindre av dette)

TP:Undervisning

 • Ny funksjon for å finne ledige rom, se egen veiledning
 • Ytelsen i bildet er forbedret

TP:Eksamen

 • Man kan nå velge uker utenfor eksamensperioden til emnets stedkode

Timeplaner og rapporter

 • Ny rapport for sist endrede eksamensbestillinger

Rombestilling

 • Man kan gå direkte til rombestilling fra romtimeplanen
 • Rombestilling finnes nå i engelsk versjon


Se ev. oversikt over alle endringene her:
Versjon 37

Publisert 15. nov. 2017 11:25

Feil på webserver fører til at TP mangler tilgang til sine timeplaner 15. november fra kl 11.00.

Løst kl 13.20.

 

Publisert 10. nov. 2017 14:46

Det blir en kort nedetid på TP, ca 5-10min den 29.11.2017 mellom kl.07:15 og ca. 07:25.

PostgreSQL-servere skal oppgraderes til nyeste minor release versjon 9.6.6.

Publisert 25. okt. 2017 15:41

TP er nå oppdatert til versjon 36. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

Generelt

 • Romdeling pr emnekode er mulig

TP:Undervisning

 • Man får nå varsel om at en aktivitetstid er med i en sekvens
 • Det er nå visning av aktiviteter som er slaver i aktivitetsvinduet
 • "Hent emner-knapp" er flyttet til listen over emner/aktiviteter

TP:Eksamen

 • Man kan nå filterer på sted og vurderingsform ved vurderingsenhetsimport
 • Ved bestilling av muntlig eksamen så holdes alle plassene i rommet av
 • Man kan nå sette spesialtilpasning pr rom til eksamen

Timeplaner og rapporter

 • Timeplan for uke viser nå tydeligere halvtimer og kvarter

Rombestilling

 • Man kan nå endre en bestillings navn i "mine bestillinger"
 • Man blir nå stoppet tidligere om m...
Publisert 6. okt. 2017 09:06

Det var problemer med innlogging til TP. Feilen er nå rettet og innlogging fungerer som normalt.

Publisert 29. sep. 2017 16:59

TP er nå oppdatert til versjon 35. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Man kan nå velge om en BOOKING skal være eksamen eller ikke i TP:undervisning (gjelder de som har rettigheter til både und og eks)
 • Man kan nå slette aktivitetstider i hovedbildet

TP:Eksamen

 • Sekvenser i eksamensplanlegging (som for timeplanlegging)
 • Det finnes nå grensesnitt for registrering av eksterne eksamener (for administrator)

Timeplaner og rapporter

 • Fagperson- og emne-timeplaner er erstattet med nye versjoner 
 • Ny rapport som viser bestillinger i rom med bestillerens stedkode
 • Direktelenker til aktivitetstider er innført i flere av rapportene
 • Man kan se timeplan for flere studentgrupper samtidig

Undervisningsdetaljer

 • Kopiering av detaljer fra tidligere semester
 • Løsning for å ha samme detaljer...
Publisert 31. aug. 2017 08:15

TP er nå oppdatert til versjon 34. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

Generelt

 • Mulighet for studentgruppeinnlasting

TP:Undervisning

 • Løsning for unntak i rekke
 • Mulig å direktelenke til aktivitetstid (men lenker er foreløpig ikke laget)

TP:Eksamen

 • Vise om studentgruppe er lavpri

Rombestilling

 • Rombestilling tar hensyn til ekstra/flere stedkoder

Timeplaner og rapporter

 • Timeplan for flere emner
 • Personsøk i fagpersontimeplan er forbedret
 • Raskere dagsoversikt for rom, uten kontaktinfo
 • Rapport til undregnskap tok for lang tid

Undervisningsdetaljer

 • Avlys-knapp i detaljering
 • Tilgang til detaljering for bestilte fagperlærere
 • Pensum er tilgjengelig for enkeltaktiviteter uten rekker


Se ev. oversikt over alle endringene her:...

Publisert 22. aug. 2017 12:31

En gang mellom kl 20 og 22 blir det nedetid i ca 10 minutter grunnet oppgradering av webserver torsdag 24. august. 

Publisert 29. juni 2017 12:51

Hei!

TP er nå oppdatert til versjon 33.
Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:


*TP:Undervisning*
- Det er nå støtte for hurtigtaster i timeplanleggingsvinduet (crtl-s = lagre, ctrl-b = bestill/avbestill)
- Lagre- og bestill-knappene følger med nedover når man scroller i vinduet

*TP:Eksamen*
- Vise ikke-tilgjengelige datoer i eksamensplanlegger
- Man kan styre pr semester om tilbakeskriving til FS skal skje automatisk
- Nye filter for varighet og digital eksamen
- Man kan nå slette vurderingsenheter som er slettet i FS*
- Eksamen kan unntas fra hovedbestilling


*Timeplaner og rapporter*
- Man kan nå vise tekst om at emnetimeplaner for et semester ikke er ferdig


Se ev. fullstendig oversikt over alle endringer her:
Versjon 33

Publisert 7. juni 2017 10:10

TP har fått logo, og den blir snart å se i appen. Her er en preview så lenge.

Publisert 7. juni 2017 10:10

Versjon 20 av TP ble publisert 28. januar.

TP er nå oppdatert til versjon 20.

Timeplanleggeren
- Man får nå advarsel og angremulighet dersom man forsøker å gå ut av timeplanleggervinduet med ulagrede endringer.
- Dersom man har valgt starttid vil man også se slutt-tid. Dette for å minske sjansen for å sette feil varighet.
- Man får nå advarsel dersom man har forskjellig tid/dag/varighet på det som er valgt og det som er bestilt. (Dette kan oppstå dersom man endrer noe etter bestilling)

Administrasjon
- På studentgrupper kan man nå hake av for de som er "sjekket"/godkjent for et semester. Dette har ingen spesiell funksjon utover at man på listen over studentgrupper kan se hvem som er "OK".
- Fakultetskoordinator kan nå administrere utilgjengelighet for sted (fakultet/institutt/gruppe) på sitt fakultet. Veiledning kommer.

Timeplaner
- Timeplan...

Publisert 7. juni 2017 10:10

De viktikste nyhetene er :

 • Man kan bestille flere dager i uken i TP:rombestilling
 • Ny funksjonalitet for eksamensplanlegging, med foreslått dato og ukevalg
 • Ved flytting av bestilt undervisning testes det nå om flyttingen går før det re-bestilles.
 • Man kan nå detaljere undervisningen direkte i TP (men dette er foreløpig ikke aktivert for UiO, da vi må gå i takt med Vortex)

Les ev mer om versjon 25.

Publisert 7. juni 2017 10:10

Denne versjonen inneholder veldig mange enkeltsaker, selv om ikke alle er av like stor betydning for vanlige brukere.

Her er de viktigste nyhetene:

Timeplanleggeren

 • alle romvalg kan nå gjøres uten å lagre i mellom, romlisten vil oppdateres underveis
 • man kan filtrere på stedkode i timeplanleggeren (mest for koordinatorer)

Administrasjon

 • emnebestilling er endret slik at den tar én aktivitetstid av gangen, istedenfor alle på én gang
 • sjefsaktivitet viser nå om den har slave

Timeplaner/rapporter

 • lenker til kart og ev. etasjeplan vises nå i timeplan for rom
 • emnetimeplanen kan lastes ned i Excel-versjon
 • rapporten eksamensoversikt pr emne har fått fakultetsfilter

Se ev. ...