Aktuelt

Publisert 1. nov. 2018 18:19

TP er nå oppdatert til versjon 47. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Nytt bilde for undervisning uten rekker
  • I tillegg til grensesnittet som benytter mer bredde i nettleseren for å minimere scrolling, er det nå kommet enda et nyere grensesnitt. Dette er en pilot/test på å jobbe i en uke av gangen, og er laget spesielt for store emner med mange aktivitetstider. 
  • Se egen veiledning
 • Det er kommet en ny rapport over studentgrupper og faglærer med påfølgende timer i ulike campus/områder 
 • Bedre visning av fag 

TP:Eksamen

 • Endring for studentgrupper: lavrpri eksamen (endret til prioriteringstall)
 • Merknadsfelt for eksamen (der man kan legge inn beskjed...
Publisert 26. okt. 2018 13:55

Dette vil medføre en kort nedetid.

Publisert 27. sep. 2018 20:01

TP er nå oppdatert til versjon 46. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Nytt grensesnitt er tilgjengelig: dette utnytter bredden i nettleseren bedre
  • Let etter lenken "Nytt grensesnitt" lengst til høyre i TP:Undervisning
  • I tillegg til å utnytte bredden bedre er en rekke andre endringer innført
 • Varigheten på undervisning kan endres med klikk og dra 
 • Rettet studentgruppe-bestillinger for følgere (dersom følgerne ble koblet etter bestilling)
 • Studentgrupper, autofullfør for å legge til emner
 • Mulighet for å legge til ny aktivitetstid i grensesnittet

TP:Eksamen

 • Nye filtre for hovedbestilling (brukes av administrator)
 • Rapport og filter for eksamener uten bestilte plasser

Timeplaner og rapporter

 • Timeplaner for rom:
  • Flere rom av gangen er nå mulig...
Publisert 1. sep. 2018 15:46

TP er nå oppdatert til versjon 45. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Automatisk kobling av studentgrupper til nye aktiviteter (for fellesundervisning)
 • Knapp for hent aktiviteter også innført på TP:undervisning
 • Ny campus-funksjonalitet (eier-campus)

TP:Eksamen

 • Eget grensesnitt for samme-tid-serier (under administrasjon)
 • Ny campus-funksjonalitet (eier-campus)
 • Fjerne krav om "luft" rundt muntlig eksamen, og generisk lengde på pause etter eksamener som trenger rom
 • Det er mulig å angi terminnr for eksamen

Timeplaner og rapporter

 • Infoskjerm kan nå vises pr romgruppe
 • Fagpersontimeplan, vise følgere
 • Alle timeplaner kan nå vises for ukeintervall (med hver uke under hverandre)
 • Eksamensrapport for emner har fått flere nye filtre og sorteringer

Detaljering

 • E...
Publisert 21. aug. 2018 07:11

For flytting av databaser. Ferdig kl 8.20.

Publisert 16. aug. 2018 10:08

Det er igjen problemer mandag 20. august:

 • fra 09.00 - 11.30
 • fra 12.00 - 12.15
 • fra 14.00 - 14.40
 • fra 15.15 - 19

Vi opplevde en del heng i TP 16. august. Dette skjedde i tre omganger:

 • fra 10.00 - 10.25
 • fra 12.00 - 12.55
 • fra 14.00 - 14.15

Problemene skyldes lastproblemer på web- og databaseserver. 

Publisert 26. juni 2018 21:30

TP er nå oppdatert til versjon 44. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Begrensninger for rom kan også gjelde undervisning
 • Det er nå enklere å ta bort tilfeldig tildelt rom
 • Kollisjon på faglærer er flyttet til aktivitetstid (styres ikke lengre pr fagperson)
 • Mer personlig grensesnitt i TP:Undervisning, dvs man kan flytte navnefeltet oppover og studentgrupper nedover
 • Gjøre TP heller enn FS autoritativ for navn på aktivitetstid (kan styres pr stedkode)

TP:Eksamen

 • Ny logging av alle endringer

Timeplaner og rapporter

 • Nye felt og filter i arbeidsrapporten for eksamen
 • Vise eksamen i timeplan for emne

Detaljering

 • Vanlig detaljering er endret, slik at det ikke lengre følger kun rekkefølgenr, men er tettere knyttet til aktivitetstid og ukenr,...
Publisert 13. juni 2018 12:22

Feilen ble varslet til drift kl 12.20. Serveren var tilbake kl 12.37.

Det antas at dette har sammenheng med (planlagt) arbeid på nærliggende filområder kvelden før, dette kan potensielt ha ført til noe etterslep som til slutt ble heng.

Publisert 8. juni 2018 08:32

Etter ett år med detaljering i TP gjør vi noen endringer fra versjon 44. Dette skyldes de erfaringene vi har gjort oss med dette det siste året. 

Merk: Det blir ingen endring for detaljeringen uten rekker, kun for detaljering med rekker, ofte referert til som "vanlig" detaljering. 

Oppsummering av tidligere funksjonalitet

Den første versjonen av detaljering hadde detaljene fast rekkefølge uavhengig av om man flyttet på undervisningen, dvs at feks forelesning nr 3 hadde detalj nr 3 selv om man flyttet rundt på de tre første forelesningene. Mange opplevde derfor dette som at detaljene flyttet seg når man endret undervisningen, selv om det egentlig var detaljene som sto fast.

Dette innebar at man ikke trengte å endre detaljene dersom

 • man la til en ekstra forelesning og detaljene skulle endres slik at det nes...
Publisert 31. mai 2018 21:21

TP er nå oppdatert til versjon 43. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Det er nå mulighet for bestilling av plasser i rom
  • Dette vil feks benyttes på klinikker (OD-fak) og ev. andre typer lab som brukes av flere emner samtidig
  • Kan også benyttes til rombestilling for ansatte og/eller studenter for å bestille 1 og 1 plass i et rom
 • Det varsles nå dersom man skal avbestille mange aktivitetstider i en operasjon
 • Bestillinger kan nå legges inn helt til kl 00:00
 • Superbrukere kan opprette egne aktiviteter under emnet BOOKING, for feks konferanser som skal ha egen timeplan
 • Det er nå direktelenke fra studentgruppe til gruppens aktiviteter i TP:Undervisning

TP:Eksamen

 • Noen mindre feilrettinger

Timeplaner og rapporter

 • CMS-integrasjonen er utvidet slik at den viser ressurser i timeplanen

Detalje...

Publisert 1. mai 2018 11:52

TP er nå oppdatert til versjon 42. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Det er kommet en ny versjon av grensesnittet som skal overta for det gamle i løpet av versjon 43 (mai), det ikke er helt ferdig men kan testes ved å trykke "test ny versjon" 
  • Navn på aktivitetstid vises kun dersom den har et eget navn 
  • Man kan se "myk" utilgjengelighet
  • Detaljert visning vises uten å laste bildet på nytt
 • Felt for felles undervisning i FS (på undervisningsaktivitet) tas det nå hensyn til ved bestilling (i beregningen av hva som er felles undervisning for et emnet)

TP:Eksamen

 • Man kan legge til fagperson for eksamen
 • Man kan velge å ikke oppdatere FS ved endringer i TP for hver vurderingsenhet
 •  Det vises tydeligere om en vurderingsenhet er en del av en sekvens eller samme-tid-serie

Timeplan...

Publisert 3. apr. 2018 20:14

TP er nå oppdatert til versjon 41. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • FS-import for undervisning er forbedret, slik at en aktivitet leses av gangen fra FS. Dette vil merkes mest for store emner med hundrevis av aktivitetstider.
 • Tidspunkt for "Flytt hit"-funksjonen settes nå pr institusjon (dvs at den er kvart over som tidligere for BOTT, men halv for OsloMet)
 • Setting av "status-eksport-timeplan": "J" i FS for emner over flere terminer, vil heretter fungere pr termin.
 • Feltet for fellesundervisning på aktivitet i FS overføres nå til TP.
 • Timeplansvisningen tar nå hensyn til om hele timer går fra hel til hel (BOTT) eller halv til halv (OsloMet)
 •  "Myk" utilgjengelighet for objekter i undervisning
  • Gjelder fagperson, stedkode og aktivitet

TP:Eksamen

 • Ingen ...
Publisert 5. mars 2018 18:10

Pga sikkerthetsoppgradering av autentiseringsbibliotek (fra SimpleSAMLphp-1.11.0 til SimpleSAMLphp-1.15.4) , vil innlogging med Feide eller Weblogin kunne være utilgjengelig i perioder. 

Publisert 1. mars 2018 20:18

TP er nå oppdatert til versjon 40. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Eksamen

 • Det er nå mulig med annen kollisjonssikring for eksamener med intervall (dvs kun sikre innleveringsdagen)
 • Eksamener i samme-tid-serie for eksamen, trenger ikke lengre havne i samme bygning

Timeplaner og rapporter

 • Slå sammen like forekomster i excel-versjonen av emnetimeplaner (spesielt ref-er på medisin)
 • Arbeidsrapport for eksamen: ny kolonne samt excel-versjon
 • Ny inngangsvei for emne- og studentgruppe-timeplaner (emnesøk fra forsiden)


Se ev. oversikt over alle endringene her:
Versjon 40

Publisert 31. jan. 2018 10:40

TP er nå oppdatert til versjon 39. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Man kan bestille rom som brukeren har rettighet til, selv om ikke emnet har det
 • Det  vises logg nederst med info om hvem som har gjort endringer på aktivitetestid
 • Skille på studentgrupper om de gjelder eksamen eller undervisning (eller begge)

TP:Eksamen

 • Avhakningsmulighet på eksamen for å angi ikke rom
 • Skille på studentgrupper om de gjelder eksamen eller undervisning (eller begge)
 • Hovedbestilling for eksamen kan nå kjøres for feks bare ORD eller KONT

Timeplaner og rapporter

 • Rombruksrapporten har fått nye filtre for romtyper, klokkeslett, undervisning vs booking
 • Oversiktsrapport har fått nye filtre
 • Mindre endringer i flere av rapportene


Se ev. oversikt over alle endringene her:...

Publisert 8. jan. 2018 14:42

Gjelder restart av databaseserver pga sikkerhetshull "Meltdown / Spectre". 

Publisert 18. des. 2017 18:51

TP er nå oppdatert til versjon 38. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

Generelt

 • Tilbakemeldinger for brukere uten rettigheter er nå løskodet pr institusjon
 • Meldinger kan nå skrives/vises i rik tekst, og egen tekst for eksamen er tilgjengelig

TP:Undervisning

 • Viser opptatte studentgrupper som stiplet, dersom de kun gjelder noen få uker
 • Flyttet bestillingslogg fra admin til TP:undervisning

Timeplaner og rapporter

 • Engelsk versjon av timeplaner

Rombestilling

 • Merknadsfelt for rombestillinger


Se ev. oversikt over alle endringene her:
Versjon 38

Publisert 12. des. 2017 08:49

TP hadde driftsproblemer tirsdag morgen mellom kl 8 og kl 10.45. Problemet er nå løst.

Publisert 30. nov. 2017 21:14

TP er nå oppdatert til versjon 37. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

Generelt

 • Arv av romdeling er nå mulig (gjør at man kan registrere mindre av dette)

TP:Undervisning

 • Ny funksjon for å finne ledige rom, se egen veiledning
 • Ytelsen i bildet er forbedret

TP:Eksamen

 • Man kan nå velge uker utenfor eksamensperioden til emnets stedkode

Timeplaner og rapporter

 • Ny rapport for sist endrede eksamensbestillinger

Rombestilling

 • Man kan gå direkte til rombestilling fra romtimeplanen
 • Rombestilling finnes nå i engelsk versjon


Se ev. oversikt over alle endringene her:
Versjon 37

Publisert 15. nov. 2017 11:25

Feil på webserver fører til at TP mangler tilgang til sine timeplaner 15. november fra kl 11.00.

Løst kl 13.20.

 

Publisert 10. nov. 2017 14:46

Det blir en kort nedetid på TP, ca 5-10min den 29.11.2017 mellom kl.07:15 og ca. 07:25.

PostgreSQL-servere skal oppgraderes til nyeste minor release versjon 9.6.6.

Publisert 25. okt. 2017 15:41

TP er nå oppdatert til versjon 36. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

Generelt

 • Romdeling pr emnekode er mulig

TP:Undervisning

 • Man får nå varsel om at en aktivitetstid er med i en sekvens
 • Det er nå visning av aktiviteter som er slaver i aktivitetsvinduet
 • "Hent emner-knapp" er flyttet til listen over emner/aktiviteter

TP:Eksamen

 • Man kan nå filterer på sted og vurderingsform ved vurderingsenhetsimport
 • Ved bestilling av muntlig eksamen så holdes alle plassene i rommet av
 • Man kan nå sette spesialtilpasning pr rom til eksamen

Timeplaner og rapporter

 • Timeplan for uke viser nå tydeligere halvtimer og kvarter

Rombestilling

 • Man kan nå endre en bestillings navn i "mine bestillinger"
 • Man blir nå stoppet tidligere om m...
Publisert 6. okt. 2017 09:06

Det var problemer med innlogging til TP. Feilen er nå rettet og innlogging fungerer som normalt.

Publisert 29. sep. 2017 16:59

TP er nå oppdatert til versjon 35. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

TP:Undervisning

 • Man kan nå velge om en BOOKING skal være eksamen eller ikke i TP:undervisning (gjelder de som har rettigheter til både und og eks)
 • Man kan nå slette aktivitetstider i hovedbildet

TP:Eksamen

 • Sekvenser i eksamensplanlegging (som for timeplanlegging)
 • Det finnes nå grensesnitt for registrering av eksterne eksamener (for administrator)

Timeplaner og rapporter

 • Fagperson- og emne-timeplaner er erstattet med nye versjoner 
 • Ny rapport som viser bestillinger i rom med bestillerens stedkode
 • Direktelenker til aktivitetstider er innført i flere av rapportene
 • Man kan se timeplan for flere studentgrupper samtidig

Undervisningsdetaljer

 • Kopiering av detaljer fra tidligere semester
 • Løsning for å ha samme detaljer...
Publisert 31. aug. 2017 08:15

TP er nå oppdatert til versjon 34. Her er et sammendrag av de viktigste nyhetene:

Generelt

 • Mulighet for studentgruppeinnlasting

TP:Undervisning

 • Løsning for unntak i rekke
 • Mulig å direktelenke til aktivitetstid (men lenker er foreløpig ikke laget)

TP:Eksamen

 • Vise om studentgruppe er lavpri

Rombestilling

 • Rombestilling tar hensyn til ekstra/flere stedkoder

Timeplaner og rapporter

 • Timeplan for flere emner
 • Personsøk i fagpersontimeplan er forbedret
 • Raskere dagsoversikt for rom, uten kontaktinfo
 • Rapport til undregnskap tok for lang tid

Undervisningsdetaljer

 • Avlys-knapp i detaljering
 • Tilgang til detaljering for bestilte fagperlærere
 • Pensum er tilgjengelig for enkeltaktiviteter uten rekker


Se ev. oversikt over alle endringene her:...