TP-samarbeidet

Forvaltingsmodell

Styringsgruppe

Sekretær for styringsgruppen er Anne-Lise Lande UiO.

Prioriteringsråd

 • Anne-Lise Lande UiO, leder
 • Knut Veium, NTNU
 • Torunn Valen UiB
 • Joakim Bakkevold UiT
 • Stig Wennevold UiT

Koordineringsgruppe

 • Petter Kjær UiB, leder
 • Jan Sverre Rønning NTNU
 • Anna Kittel NTNU
 • Lars Bergseth-Hasle UiO
 • Anders Ryssdal UiT
 • Ottar Karsten Hoem UiT
 • Nils Christian Fareth UIT
 • Terje Mikal Espedal OsloMet
 • Daniel Kulsvehagen OsloMet
 • (Carina Mørch-Storstein OsloMet)

Utvikling/forvaltning

 • Pål Erik Megaard, utviklingsleder TP
 • Andre ansatte i AF/SSD deltar ved behov
Publisert 8. juni 2017 13:40 - Sist endret 25. mai 2018 08:40