Eksamensplanlegging i TP

Eksamensplanleggingen i TP er en todelt prossess:

1) Først må man reservere rom til eksamen generelt

2) Deretter kan man planlegge bestemte eksamener, og bestille antall plasser i de reserverte eksamensrommene

 

Reservere rom til eksamen

Dette gjøres i TP:Rombestilling. Sett hake i "eksamen" og bestill rom.

Se eventuelt veiledning for å reservere rom til eksamen

Planlegge eksamen

Overordnet er planleggingen todelt. Skriftlig og muntlig eksamen bestilles på én måte. Hjemmeeksamen, oppgaver og obligatoriske oppgaver på en litt annen. 

Forarbeid

Hva må du vite før du registrerer vurderingsdata i FS:

 • Man må hente eksamensemner til TP
 • Deretter må man enten hente vurderingsenheter for alle sine emner, eller for ett emne av gangen

Felles/overordnet

 • Man kan bestille studentgrupper og dermed sikre at det ikke blir kollisjoner for studentene
 • Man kan se i bildet når studentene er opptatt med andre eksamener eller undervisning
 • Man kan bla mellom ukene for å se hvordan det ser ut fram eller tilbake i tid
 • Man kan se logg av hvem som har bestilt/avbestilt eksamenen
 • TP oppdaterer FS umiddelbart ved bestilling
 • Man kan oppdatere flere forekomster av gangen dersom de er av samme type

Skriftlig og muntlig eksamen

 • Denne typen eksamen kan kun gå over én dag
  • Man trenger deldager i FS/TP dersom det skal gå over flere dager.
 • Det forventes at man skal bestille rom til alle plassene man har sagt at eksamenen trenger
 • TP kan tildele dato og plasser i rom automatisk
  • Dette forutsetter at det finnes en bygning med plass til alle studentene
  • Dersom studentene må fordeles i flere bygninger må det gjøres manuelt
 • Man kan sette kriterier for rom
  • Eller spesifisere rom og antallet plasser i hvert rom
 • Man kan sette generell datointervall for eksamensperiode for sitt fakultet/institutt
 • Man kan se i bildet når det ikke er ledige rom til eksamen

Hjemmeeksamen, oppgaver og obligatoriske oppgaver o.l.

 • Denne typen eksamen kan gå over et datointervall (flere dager)
 • Man angi innleveringstidspunkt, og ev. uttakstidspunkt
 • Man trenger ikke bestille rom, men " digitalt innleveringsrom" kan angis
 • Ved å klikke på Lagre-knappen vil det kun lagre dato(er)/andre valg du har gjort, men bestillingen er ikke gjort.
 • Trykk på Bestill-knappen når du har lagt inn dato(er) og andre valg. Du vil da få opp en beskjed som forteller om bestillingen er gjort eller om det er feil med dato(ene) eller forhåndsvalgene dine.

 

Om autoritative data (FS eller TP)

TP er autoritativ for bestillingsdata vedrørende eksamen. Følgende felter i FS styres fra TP:

 • Uttak
 • Frist innlevering
 • Eksamendato
 • Klokkeslett
 • Varighet
 • Rom (herunder romkode og antall kandidater)

autoritative data

Oversikt og rapporter

Det finnes oversiktsrapporter for eksamen, disse finner man under "rapporter" i TP (tp.uio.no).
Gå til TP: Rapporter.

 • En for rom som er holdt av til eksamen, med informasjon om hva som er bestilt av eksamener i disse
 • En oversikt over alle eksamener pr emne og dato

 

Publisert 7. juni 2017 09:39 - Sist endret 1. nov. 2018 15:26