Eksamen samtidig (samme-tid-serier)

Dersom du har eksamener som skal gå på samme tid, slik som heisemner eller kloneemner, kan du koble dem sammen i TP:eksamensplanlegging.

Sette opp en ny samme-tid-serie

 1. Velg den ene vurderingsenheten
 2. Klikk på samme-tid-serie
 3. Klikk på Legg til i ny serie (TP lagrer automatisk)
  Du har nå laget en ny samme-tid-serie og er klar for å legge til flere enheter til denne
 4. Velg den neste vurderingsenheten som skal gå til samme tid
 5. Klikk på samme-tid-serie
 6. Klikk på rullegardinen under Legg til i eksisterende serie
 7. Velg den serien som inneholder enheten(e) du skal koble sammen
 8. Klikk på Lagre
  Når du nå ser på en av enhetene vil du se at de står oppgitt i samme-tid-serie med hverandre

I eksempelet kan vi legge INF3480-1-XS-S-2017-VÅR i den eksisterende samme-tid-serien til med INF4380-1-XS-S-2017-VÅR

Fjerne vurderingsenhet fra samme-tid-serie

 1. Velg vurderingsenheten du vil ta bort
 2. Klikk på Fjern fra serie (TP lagrer automatisk)

 

Publisert 7. juni 2017 09:39 - Sist endret 9. juli 2018 15:20