Studentgrupper

For å sikre at studentene får en kollisjonsfri timeplan, bruker du studentgrupper i TP for å angi hvilken undervisning som ikke kan gå på samme tid.

Merk at TP sperrer automatisk for at partiundervisning i ett emne kan gå samtidig med fellesundervisning i samme emne. Grupper på et emne må dermed kollisjonssikres mot hverandre om de ikke skal gå samtidig, men gruppene må ikke kollisjonssikres med studentgruppe mot forelesningen.

Om studentgrupper

For å sikre at studentene skal kunne følge den anbefalte, eller kanskje obligatoriske, undervisningen på studieprogrammet, må man gi dem muligheten til å følge en kollisjonsfri timeplan. For å sikre en kollisjonsfri timeplan, bruker vi studentgrupper til å angi hvilke aktiviteter som ikke skal gå på samme tid.

Alle studentene skal kunne følge forelesningene, men de går bare på ett av undervisningspartiene og normalt gjør det ikke noe om det er litt kollisjon mellom partiundervisningen internt eller på tvers av emnene de skal følge. Derfor trenger ikke nødvendigvis all undervisning på to emner kollisjonssikres mot hverandre - bare det som må til for at studenten skal få følge forelesningene og ett parti.

Det er altså ikke nok å bare si at all undervisning på to emner ikke skal kollidere, men du må sette opp kollisjonsfrie kombinasjoner. For å få dette til må du først opprette/vedlikeholde en studentgruppe. Deretter må du koble studentgruppen til de aktivitetene som skal kollisjonssikres.

TP vil da sperre for at undervisningen som er kollisjonssikret blir bestilt til samme tid.

  Sette opp kollisjonsfrie aktiviteter

  Det er aktivitetene som skal være kollisjonsfrie. En aktivitet kan ofte ha flere aktivitetstider, og dersom en student skal få med seg all undervisning for sin gruppe må derfor alle underliggende aktivitetstider til en aktivitet være likt knyttet til studentgruppen.

  Koble aktiviteter til studentgrupper

  Selv om det er aktiviteten som er knyttet til studentgruppen, gjør man selve tilknytningen på en av aktivitetens aktivitetstider. Dersom en aktivitet har flere aktivitetstider vil endringer på en av disse smitte over på resten. Der er derfor ikke nødvendig - og heller ikke mulig - å tilknytte studentgrupper for flere aktivitetstider på en gang.

  • Velg en aktivitetstid for en aktivitet

  • Under Studentgrupper i timeplanleggingsvinduet kan du hake av studentgruppen(e) aktivitetene skal være en del av. Trykk så på Lagre for å lagre de valgte studentgruppene.
  • For å forenkle arbeidet hvis det er mange studentgrupper som skal tilknyttes kan man klikke på Velg/fjern alle for å sette hake eller ta bort hake for alle studentgruppene på en gang. Så kan man heller ta bort haken fra de få studentgruppene aktiviteten ikke skal være en del av.

  Lenke direkte til administrasjon av studentgrupper fra timeplanleggingsvinduet

  Når du er inne i timeplanleggingsvinduet for en aktivitetstid kan du se hvilke studentgrupper emnet til aktiviteten er tilknyttet. Trykker du på studentgruppen kommer du rett til administrasjonssiden til studentgruppen.

  Mer om studentgrupper

  Kontroller hvilke aktiviteter som er knyttet til studentgruppen

  Administrasjon > Studentgrupper kan du gå inn på den enkelte studentgruppen og se hvilke aktiviteter som er koblet til og om disse er bestilt eller ikke. Nederst i bildet for en studentgruppe finner du lenke til timeplanen for den studentgruppen.

  Administrasjon > Studentgrupper kan du også enkelt vedlikeholde og endre innstillingene til studentgruppen.

  Timeplan for studentgrupper

  Se egne timeplaner for studentgrupper

  Tillate kollisjon for studentgrupper

  Etter at man har planlagt undervisning med studentgrupper kan det være man får behov for å bryte kollisjonssikkerheten. I disse tilfellene trenger man ikke nødvendigvis fjerne aktivitetene fra studentgruppene, men kan likevel tillate å legge aktivitetstider uten kollisjonssikring for studenter.

  • I timeplanleggingsvinduet finn aktivitetstiden som du vil bestille uten kollisjonssikring mot studentgruppe
  • Gå til Avansert i timeplanleggingsvinduet, og sett hake i Tillat studentkollisjon
  • Klikk på knappen Lagre

  Du kan nå bestille aktivitetstiden til tidspunkter som studentgrupper pleier å automatisk blokkere.

  Merk:Studentgruppene er fortsatt er synlige i timeplanleggingsvinduet, selv om de ikke gjelder for denne aktivitetstiden. Du må derfor legge til tiden manuelt i rullemenyen og ikke ved å klikke på tidspunktet ("Flytt hit"-funksjonen) i timeplanen.

  Hvilken aktivitet sperrer for å bestille undervisning?

  Når du skal bestille undervisning og det er markert i timeplanleggingsvinduet at det er en studentgruppe i veien, kan du trykke på Vis detaljer like over timeplansvinduet for å se detaljene på hvilken undervisning som er i veien.

  Tips: Mouseover: Hold musen over teksten "Studenter vekt" i den detaljerte timeplanen, for å se studentgruppen(e) en aktivitetstid er knyttet til.

  Endre visning av studentgrupper i timeplanleggingsvinduet

  I timeplanleggingsvinduet pleier studentgrupper å vises på denne måten:

  Det er mulig å endre studentgruppevisning ved å trykke på Endre studentgruppevisning:

  Da ser studentgrupper i timeplanleggingsvinduet slik ut:

  For å legge til en eller flere studentgrupper til aktivitetstiden i denne visningen:

  • Hvis alle studentgrupper i venstremenyen Ikke-valgte studentgrupper skal knyttes til aktivitetstiden:
   • Klikk på knappen Velg alle, og så klikk på Lagre-knappen.
  • Hvis ikke alle studentgrupper i venstremenyen Ikke-valgte studentgrupper skal knyttes til aktivitetstiden:
   • Velg studentgruppen(e) som skal knyttes til aktivitetstiden, i venstremenyen Ikke-valgte studentgrupper
   • Klikk på knappen Velg, og så klikk på Lagre-knappen.

  For å fjerne en eller flere studentgrupper fra aktivitetstiden i denne visningen:

  • Hvis alle studentgrupper i høyremenyen Valgte studentgrupper skal fjernes fra aktivitetstiden:
   • Klikk på knappen Fjern alle, og så klikk på Lagre-knappen.
  • Hvis en eller flere (men ikke alle) studentgrupper i høyremenyen Valgte studentgrupper skal fjernes fra aktivitetstiden:
   • Velg studentgruppen(e) som skal fjernes, i høyremenyen Valgte studentgrupper
   • Klikk på knappen Fjern, og så klikk på Lagre-knappen.

  Tips: Du kan også velge å flytte studentgruppene nederst i timeplanleggingsvinduet i Preferanser.

  Forskjellige studentgrupper for leder og følger

  Kollisjonssikring av leder gjøres som vanlig, men for følger er det egne måter å registrere kollisjonssikring.

  Felles undervisning på emnenivå

  Kollisjonssikring av følger-emnet gjøres slik:

  • Emnet som skal inngå i studentgruppen settes som emne i studentgruppe (selv om det er følger)
  • Undervisningen til leder-emnet kan deretter knyttes til denne studentgruppen

  Felles undervisning for aktivitetstid

  Det er mulig å bestille forskjellige studentgrupper for aktivitetstider som er registrert med felles undervisning (på aktivitetstid-nivået).

  • Det er mulig å la følgernes studentgrupper bestemme når sjefen kan bestilles
  • Man skal da ikke registrere (følgerens) studentgruppe på sjefen, men på følgeren selv

  Følger registrert som gruppe 1:

  Sjefen registrert uten studentgruppe (som gjelder følger), den kan jo ha egne studentgrupper i tillegg:

  Man kan likevel se at studentgruppen ble bestilt, ved å klikke på knappen Detaljeri den bestilte aktivitetstiden:

   

  Publisert 8. des. 2017 11:31 - Sist endret 12. apr. 2019 00:05