English version of this page

Plan for å ta i bruk tofaktorautentisering på UiO

Kommende aktiviteter

Ukenummer Hvem
Uke 25
 • Mandag 20. juni:
  • Tradisjonell pålogging i Feide med brukernavn og passord fjernes (deaktiveres), og alle ansatte, studenter og tilknyttede må logge på med Bruk arbeids- eller skolekonto.
Oktober / November Tofaktorautentisering også på e-post

Ferdigstilte aktiviteter

Ukenummer Hvem
Uke 10 Pilotering tofaktorautentisering på MS 365 for de IT-ansatte fra 9. mars.
Uke 14
 • Onsdag 6. april kl. 12:
  • Tofaktorautentisering på MS 365 på det teologiske fakultet
Uke 17
 • Mandag 25. april:
  • Tofaktorautentisering på MS 365 på det samfunnsvitenskapelige fakultet 
  • Tofaktorautentisering på MS 365 LOS 
 • Tirsdag 26. april:
  • Tofaktorautentisering på MS 365 på det samfunnsvitenskapelige fakultet (PSI)
  • Tofaktorautentisering på MS 365 på det humanistiske fakultet
 • Onsdag 27. april:
  • Tofaktorautentisering på MS 365 på det utdanningsvitenskapelige fakultet
  • Tofaktorautentisering på MS 365 på det odontologiske fakultet
  • Tofaktorautentisering på MS 365 på det juridiske fakultet
Uke 18
 • Mandag 2. mai:
  • Tofaktorautentisering på MS 365 på det medisinske fakultet
 • Tirsdag 3. mai: 
  • Tofaktorautentisering på MS 365 på det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Onsdag 4. mai:
  • Tofaktorautentisering på MS 365 på Museene
  • Tofaktorautentisering på MS 365 på Universitetsbiblioteket
 • Torsdag 5. mai:
  • Tofaktorautentisering på MS 365 på enheter som USIT lokal IT drifter
Uke 23
 • Tirsdag 7. juni
  • Krav om tofaktorautentisering på MS 365 på for tilknyttende
 • Onsdag 8. juni:
  • Aktivere tofaktorautentsering for Feide for ansatte
Publisert 1. apr. 2022 10:16 - Sist endret 15. juni 2022 09:03