Automatiske rapportar

Detaljar om automatisk genererte rapportar for lokal IT.

Dei fleste av rapportane som er beskreve her er generert av brukaradministrasjonssystemet Cerebrum, og publiserast på https://app.uio.no/usit/cerebrum/. Området krever autentisering (via LDAP) og er berre tilgjengeleg for IT-tilsette.