Automatiske grupper

Oversikt over grupper som automatisk vedlikeholdes av Cerebrum basert på personers tilhørighet til universitetet og plassering i organisasjonsstrukturen.

Ansatte og tilknyttede

uio-tils

Inneholder primærkontoen til alle tilsatte, dvs. de som mottar fastlønn for et aktivt ansettelsesforhold ved UiO.

Spres til: AD, Exchange, NIS (filgruppe og nettgruppe)
Oppdateres: Tre ganger i døgnet

uio-ans (under utfasing)

Inneholder gruppen uio-tils, samt primærkontoen til bilagslønnede som er registrert på "gamlemåten". Dagens bilagslønnede er registrert på en annen måte, som gjør at de heller kommer med i gruppa uio-tilk. Denne gruppa har derfor tilnærmet lik medlemsmasse som uio-tils.

Spres til: AD, Exchange, NIS (filgruppe og nettgruppe)
Oppdateres: Tre ganger i døgnet

uio-tilk

Inneholder primærkontoen til alle personer som er tilknyttet universitetet (affiliation TILKNYTTET).

Spres til: Exchange
Oppdateres: Hver tredje time

ansatt-stedkode

Inneholder personobjektet til alle ansatte (affiliation ANSATT) ved en enhet (stedkode).

Spres til (som standard): AD, LDAP, NIS (nettgruppe)
Kan spres til (manuelt): Exchange
Oppdateres: Hver natt

meta-ansatt-stedkode

Inneholder ansattgruppene for en enhet (stedkode) og alle enheter som ligger under denne i organisasjonsstrukturen.

Spres til (som standard): AD, LDAP, NIS (nettgruppe)
Kan spres til (manuelt): Exchange
Oppdateres: Hver natt

For å hente ut alle ansatte kan du bruke gruppen for den øverste stedkoden (rot-noden): meta-ansatt-900000.

ansatt-tilknytningsstatus-stedkode

Inneholder personobjektet til alle ansatte ved en enhet (stedkode) med en viss tilknytningsstatus.

Tilknytningsstatus kan være en av:

 • vitenskapelig: Vitenskapelig tilsatt
 • tekadm: Teknisk-administrativt tilsatt
 • bilag: Bilagslønnet

Spres til (som standard): AD, LDAP, NIS (nettgruppe)
Kan spres til (manuelt): Exchange
Oppdateres: Hver natt

meta-ansatt-tilknytningsstatus-stedkode

Inneholder personobjektet til alle ansatte med en viss tilknytningsstatus ved en enhet (stedkode), og alle enheter som ligger under denne i organisasjonsstrukturen.

Tilknytningsstatus for disse gruppene er en av:

 • vitenskapelig: Vitenskapelig tilsatt
 • tekadm: Teknisk-administrativt tilsatt

Dersom det blir nødvendig på et senere tidspunkt kan man også begynne å generere slike grupper for flere tilknytningsstatuser.

Spres til (som standard): AD, LDAP, NIS (nettgruppe)
Kan spres til (manuelt): Exchange
Oppdateres: Hver natt

adm-leder-stedkode

Inneholder personobjektet til alle administrerende ledere ved en enhet (stedkode).

Spres til (som standard): AD, LDAP, NIS (nettgruppe)
Kan spres til (manuelt): hvor som helst
Oppdateres: umiddelbart

meta-adm-leder-stedkode

Inneholder personobjektet til alle administrerende ledere ved en enhet (stedkode), og alle enheter som ligger under denne i organisasjonsstrukturen.

Spres til (som standard): AD, LDAP, NIS (nettgruppe)
Kan spres til (manuelt): hvor som helst
Oppdateres: umiddelbart

tilknyttet-stedkode

Inneholder personobjektet til alle som er tilknyttet (affilition TILKNYTTET) en enhet (stedkode).

Spres til (som standard): AD, LDAP, NIS (nettgruppe)
Kan spres til (manuelt): Exchange
Oppdateres: Hver natt

meta-tilknyttet-stedkode

Inneholder tilknyttet-gruppene for en enhet (stedkode) og alle enheter som ligger under denne i organisasjonsstrukturen.

Spres til (som standard): AD, LDAP, NIS (nettgruppe)
Kan spres til (manuelt): Exchange
Oppdateres: Hver natt

For å hente ut alle tilknyttede kan du bruke gruppen for den øverste stedkoden (rot-noden): meta-tilknyttet-900000.

Studenter

student-stedkode

Inneholder personobjektet til alle aktive studenter (affiliation STUDENT/aktiv) ved en enhet (stedkode).

Merk: Disse gruppene vil snart endrest til å inneholde alle som har STUDENT-affiliation, altså både aktive, opptak, evu og emnestudent.

Spres til (som standard): AD
Kan spres til (manuelt): *
Oppdateres: Fortløpende/umiddelbart

meta-student-stedkode

Inneholder personobjektet til alle aktive studenter (affiliation STUDENT/aktiv) ved en enhet (stedkode) og studentgruppene til alle enheter som ligger under denne i organisasjonsstrukturen.

Merk: Disse gruppene vil snart endrest til å inneholde alle som har STUDENT-affiliation, altså både aktive, opptak, evu og emnestudent.

Spres til (som standard): AD
Kan spres til (manuelt): *
Oppdateres: Fortløpende/umiddelbart

For å hente ut alle studenter kan du bruke gruppen for den øverste stedkoden (rot-noden): meta-student-900000.

student-status-stedkode

Inneholder personobjektet til alle studenter av en viss gruppering ved en enhet (stedkode), for eksempel emnestudent, opptak, aktiv og evu.

Merk: Ikke alle status-typene er opprettet enda, men de kommer i løpet av 2019.

Spres til (som standard): AD
Kan spres til (manuelt): *
Oppdateres: Fortløpende/umiddelbart

meta-student-status-stedkode

Inneholder personobjektet til alle studenter av en viss gruppering ved en enhet (stedkode), og studentgruppene til alle enheter som ligger under denne i organisasjonsstrukturen. Grupperinger kan for eksempel være aktiv, emnestudent, opptak, og evu. Se definerte statuser for tilknytninger (affiliations) i bofhd for hvilke typer (bofh-kommando "misc affiliations").

Merk: Ikke alle status-typene er opprettet enda, men de kommer i løpet av 2019.

Spres til (som standard): AD
Kan spres til (manuelt): *
Oppdateres: Fortløpende/umiddelbart

For å for eksempel hente ut alle emnestudenter kan du bruke gruppen for den øverste stedkoden (rot-noden): meta-student-emnestud-900000.

Undervisningsenheter

Merk: Dette er nye grupper, under utvikling. Navn og oppsett vil kunne endre seg i løpet av 2020.

Hver undervisningsenhet fra FS blir i Cerebrum representert med:

 • En gruppe for alle studenter på emnet. Format på gruppa: student-emne-EMNEKODE[vVERSJON]SEMESTER[_VERSJON]
 • En gruppe for alle fagansvarlige (alle roller) for emnet: Format på gruppa: fagansvar-emne-EMNEKODE[vVERSJON]-SEMESTER[_VERSJON]

Begge feltene "VERSJON" dukker opp både hvis emnet finnes i flere versjoner, eller har flere terminnummer. Eksempel på en enkel gruppe: "student-emne-in1000-var". Eksempel fra et emne med flere versjoner/terminer: "student-emne-med3300v1-var_2".

Spres til (som standard): Ingen
Kan spres til (manuelt): *
Oppdateres: Hver natt (i første omgang)

Grupper for vårsemesteret blir oppdatert mellom 1. januar og 30. juni, mens gruppene for høstsemesteret blir oppdatert mellom 1. juli og 31. desember. Gruppen blir slettet 15 dager etterpå.

Undervisningsaktiviteter

Merk: Dette er nye grupper, under utvikling. Navn og oppsett vil kunne endre seg i løpet av 2020.

Hver undervisningsaktivitet fra FS blir i Cerebrum representert med:

 • En gruppe for alle studenter på undervisningsaktiviteten. Format på gruppa: student-emne-EMNEKODE[vVERSJON]-SEMESTER[_VERSJON]-AKTIVITETKODE
 • En gruppe for alle fagansvarlige (alle roller) for emnet: Format på gruppa: fagansvar-emne-EMNEKODE[vVERSJON]-SEMESTER[_VERSJON]-AKTIVITETSKODE

Elementet AKTIVITETKODE brukes slik det er registrert i FS. Innholdet er avhengig av lokale studieadministrative rutiner, og kan for eksempel være "2" for gruppe 2, men kan også være "3-2", eller "3-1-2", eller til og med "TBL-2".

Begge feltene "VERSJON" dukker opp både hvis emnet finnes i flere versjoner, eller har flere terminnummer. Eksempel på en enkel gruppe: "student-emne-in1000-var-2-3". Eksempel fra et emne med flere versjoner/terminer: "student-emne-med3300v1-var_2-s-9".

Spres til (som standard): Ingen
Kan spres til (manuelt): *
Oppdateres: Hver natt (i første omgang)

Grupper for vårsemesteret blir oppdatert mellom 1. januar og 30. juni, mens gruppene for høstsemesteret blir oppdatert mellom 1. juli og 31. desember.

m-studieprogram-programkode

Merk: Dette er nye grupper, under utvikling. Navn og oppsett vil kunne endre seg i løpet av 2020.
Inneholder primærbruker til alle studenter på et studieprogram
Spres til (som standard): NIS (nettgruppe)
Kan spres til (manuelt): *
Oppdateres: Hver natt (i første omgang)

Manuelle personer

manuell-stedkode

Inneholder personobjektet til alle manuelt registrerte (affiliation MANUELL) ved en enhet (stedkode).

Spres til (som standard): AD
Kan spres til (manuelt): *
Oppdateres: Fortløpende/umiddelbart

meta-manuell-stedkode

Inneholder personobjektet til alle manuelt registrerte (affiliation MANUELL) ved en enhet (stedkode) og gruppene til alle enheter som ligger under denne i organisasjonsstrukturen.

Spres til (som standard): AD
Kan spres til (manuelt): *
Oppdateres: Fortløpende/umiddelbart

For å hente ut alle manuelle kan du bruke gruppen for den øverste stedkoden (rot-noden): meta-manuell-900000. Obs: Merk at eksterne enheter (bl.a. randsoner) har sin egen rot-node, uavhengig av UiO sitt enhets-hierarki, så bruk i så fall gruppen: meta-manuell-700000.

Studentautomatikken

Studentautomatikken vedlikeholder spesifikke grupper automatisk, men dette er på vei ut til fordel for mer generelle grupper.

Grupper med kriterier er forsøkt oppsummert i kortform:

 • drgrad-studenter: Alle doktorgradsstudenter
 • tf-users/teologi: Studenter ved Det teologiske fakultet (110000), inkl. EVU
 • jus-stud/jus-student: Studenter ved Det juridiske fakultet (120000), inkl. EVU
 • med-studenter/studmed-users/medstudf: Studenter ved Det medisinske fakultet (500000), inkl. EVU
 • ernstud: Studenter ved ernæring
 • isvstud: Studenter ved sykepleievitenskap
 • helsestu: Studenter ved helsefag
 • hadmstud: Studenter ved helseadministrasjon
 • inthstud: Studenter ved internasjonal helse
 • meddrstu: Doktorgradsstudenter ved Det medisinske fakultet
 • geostud: Studenter ved Institutt for geofag (152200)
 • kjemi-s: Studenter som går på studieprogrammene KJEMI/MNM2-KJEMI
 • kjemi-nmr-s: Studenter som tar emnene KJM2010/KJM2020/KJM3200
 • matinst-hfag: Hovedfagsstudenter (MNM2-ANMAT/MNM2-MOD/MATEMATIKK/MNN2-MAT) ved Matematisk institutt (151300)
 • sfe-mnm2-ent: Studenter som tar 2-årig master i "Innovasjon og entreprenørskap"
 • odstud-f/odotnls: Studenter ved Det odontologiske fakultet (160000), inkl. EVU
 • hf: Studenter ved Det humanistiske fakultet (140000), inkl. EVU
 • hf-spct: Studenter ved Det humanistiske fakultet (140000) + studenter ved studieprogrammet ENKELTEMNE
 • hf-laveregrad: Laveregradsstudenter ved Det humanistiske fakultet (140000), inkl. EVU + studenter ved studieprogrammet ENKELTEMNE
 • hf-hovedfag: Hovedfagsstudenter ved Det humanistiske fakultet (140000)
 • hf-arkeologi-master: Masterstudenter, Arkeologi og konservering
 • hf-imv-bachelor: Bachelorstudenter ved Institutt for musikkvitenskap (143600)
 • hf-imv-master: Masterstudenter ved Institutt for musikkvitenskap (143600)
 • hf-bachelor-kons: Bachelorstudenter ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (143100)
 • hf-master-kons: Masterstudenter ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (143100)
 • hf-imk-mevit1510-brukere: Studenter som tar MEVIT1510
 • hf-e4107: Studenter som tar ENG4107
 • iakh-konsstud: Studenter som tar KONS4050/KONS4090
 • sumstud: Studenter ved Senter for utvikling og miljø (290100)
 • svstud/svstud-users: Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (170000), inkl. EVU + studenter ved studieprogrammet ENKELTEMNE
 • psykstud: Høyeregradsstudenter ved Psykologisk institutt (170500)
 • fmristud: Studenter som tar emnet PSY4320
 • econstud: Høyeregradsstudenter ved Økonomisk institutt (170600)
 • econ3150: Studenter som tar emnet ECON3150
 • econ4150: Studenter som tar emnet ECON4150
 • isshstud: Høyeregradsstudenter ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (170700)
 • sos4020: Studenter som tar emnet SOS4020
 • isvhstud: Høyeregradsstudenter ved Institutt for statsvitenskap (170800)
 • imahstud: Høyeregradsstudenter ved Sosialantropologisk institutt (170900)
 • esststud: Studenter på studieprogrammene ESST/SVMA-ESST
 • uvstud: Studenter ved Det utdannningsvitenskapelige fakultet (180000), inkl. EVU
 • uvlstud/uv-laveregrad: Laveregradsstudenter ved Det utdannningsvitenskapelige fakultet (180000), inkl. EVU
 • uvhstud/uv-hoyeregrad: Høyeregradsstudenter ved Det utdannningsvitenskapelige fakultet (180000)
 • uvsttolk: Studenter som tar emnene SPPT1010, SPPT1020, SPPT1030, SPPT1040, SPPT2110, SPPT2120, SPPT2130, SPPT3010, SPPT3020, SPPT3030, SPPT3040, SPPT3050
 • uv-uvexpaed01-brukere: Studenter som tar emnet UVEXPAED03
 • ilsppust: Studenter som går "Praktisk-pedagogisk utdanning" (PPU, PPU2, PPUBVT, PPUDELT, SLS, SLS1)
 • isstud/iss-student-users: Studenter ved "Den internasjonale sommerskolen" (ISS, ISSMAS, EILC, SUST, HECUADSE, HECUASUST, NORA)
 • diverse: Studenter som går studieprogrammene UNIVETT, NORUT, NORINTBET + EVU-studenter på "testkurs" hos Studieavdelingen (310700)
 • div-stud: Studenter som går studieprogrammene USB-FRI, USM5-LAP + høyeregradsstudenter ved SUM (290100) + studenter ved studieprogrammet ENKELTEMNE
 • mnfstud: Studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (150000), inkl. EVU
 • mn-master: Masterstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (150000)
 • mn-hgrademne: Studenter ved som tar minst ett høyeregradsemne ved MN (150000)
 • ifi-informatik: Studenter i "Informatikk hovedfag"
 • ifi-mnm2-anmat-csc: Studenter som tar 2-årig master i "Computational science"
 • ifi-mnm2-dig: Studenter som tar 2-årig master i "Digitale medier"
 • ifi-mnm2-eld-mel: Studenter som tar 2-årig master i "Mikroelektronikk"
 • ifi-mnm2-eld-sig: Studenter som tar 2-årig master i "Signalbehandling og kommunikasjon"
 • ifi-mnm2-eld-kyb: Studenter som tar 2-årig master i "Kybernetikk"
 • ifi-mnm2-inf: Studenter som tar 2-årig master i "Informatikk"
 • ifi-mnm2-infd: Studenter som tar 2-årig master i "Informatics: design, use, interaction"
 • ifi-mnm2-infis: Studenter som tar 2-årig master i "Information Systems"
 • ifi-mnm2-infn: Studenter som tar 2-årig master i "Informatics: nanoelectronics and robotics"
 • ifi-mnm2-infp: Studenter som tar 2-årig master i "Informatics: programming and networks"
 • ifi-mnm2-infs: Studenter som tar 2-årig master i "Informatics: language and communication"
 • ifi-mnm2-inft: Studenter som tar 2-årig master i "Informatics: technical and scientific applications"
 • ifi-mnm2-nsa: Studenter som tar 2-årig master i "Networks and System Administration"
 • ifi-mnm2-tool: Studenter som tar 2-årig master i "Teknologi, organisasjon og læring"
 • ifi-mnm2-itslp: Studenter som tar 2-årig master i "IT-språk, logikk, psykologi"
 • ifi-mnm2-mod-bis: Studenter som tar 2-årig master i "Bioinformatikk og biostatistikk"
 • ifi-mnm2-mod-bms: Studenter som tar 2-årig master i "Bildeanalyse, mønstergjenkjenning og signalbehandling"
 • ifi-mnm2-mod-mgk: Studenter som tar 2-årig master i "Bildeanalyse, mønstergjenkjenning og signalbehandling"
 • ifi-mnm5-infps-avb: Studenter som tar 5-årig master i "Avbildning"
 • ifi-mnm5-infps-bin: Studenter som tar 5-årig master i "Bioinformatikk"
 • ifi-mnm5-infps-dsn: Studenter som tar 5-årig master i "Distribuerte systemer og nettverk"
 • ifi-mnm5-infps-iid: Studenter som tar 5-årig master i "Informasjons- og interaksjonsdesign"
 • ifi-mnm5-infps-mel: Studenter som tar 5-årig master i "Mikroelektronikk"
 • ifi-mnm5-infps-nami: Studenter som tar 5-årig master i "Nano- og mikroelektronikk"
 • ifi-mnm5-infps-rob: Studenter som tar 5-årig master i "Robotikk og intelligente systemer"
 • ifi-mnm5-infps-siv: Studenter som tar 5-årig master i "Simulering og visualisering"
 • ifi-mnm5-infps-sump: Studenter som tar 5-årig master i "Systemutvikling: modellering og programmering"
 • ifi-mnm5-infps-syda: Studenter som tar 5-årig master i "Systemutvikling og datakommunikasjon"
 • ifi-mnm5-infps-tpv: Studenter som tar 5-årig master i "Teknisk programvare"
 • ifi-infprof-mel: Studenter som tar profesjonsstudiet i "Mikroelektronikk"
 • ifi-infprof-syda: Studenter som tar profesjonsstudiet i "Systemutvikling og datakommunikasjon"
 • ifi-infprof-tpv: Studenter som tar profesjonsstudiet i "Teknisk programvare"
 • ifi-l: Laveregradsstudenter ved Institutt for informatikk (150500)
 • ifi-hfagkurs: Høyeregradsstudenter ved Institutt for informatikk (150500)
 • ifi-mnb-dig: Studenter som tar bachelor i "Digitale medier"
 • ifi-mnb-eld: Studenter som tar bachelor i "Elektronikk og datateknologi"
 • ifi-mnb-inf: Studenter som tar bachelor i "Informatikk"
 • ifi-mnb-infd: Studenter som tar bachelor i "Informatikk: design, bruk, interaksjon"
 • ifi-mnb-infn: Studenter som tar bachelor i "Informatikk: nanoelektronikk og robotikk"
 • ifi-mnb-infp: Studenter som tar bachelor i "Informatikk: programmering og nettverk"
 • ifi-mnb-infs: Studenter som tar bachelor i "Informatikk: språk og kommunikasjon"
 • ifi-mnb-inft: Studenter som tar bachelor i "Informatikk: tekniske og naturvitenskapelige anvendelser"
 • ifi-mnb-mit: Studenter som tar bachelor i "Matematikk, informatikk og teknologi"
 • ifi-mnb-tool: Studenter som tar bachelor i "Teknologi, organisasjon og læring"
 • ifi-mnb-itslp: Studenter som tar bachelor i "IT-språk, logikk, psykologi"

Obs: Denne listen vil bli utdatert ved endringer.

Annet

Se også Grupper som kan brukes for å gi tilgang i Vortex.

Se også IFI sine egne automatiske grupper. Dette er gammel automatikk som er under utfasing.

Publisert 27. juni 2016 11:19 - Sist endret 7. aug. 2020 11:21