Brukerinfo

Brukerinfo er UiO sin selvbetjeningstjeneste for brukeradministrasjon. I Brukerinfo kan du blant annet:

  • Moderere grupper
  • Se på og endre spam-innstillinger og fraværsmeldinger på e-post

Tjenesten er tilgjengelig for alle som har en brukerkonto ved UiO, og ligger på brukerinfo.uio.no.

Ta i bruk tjenesten

  • Krever brukernavn og passord fra UiO

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp fra noen, men vet ikke hvem?