Moderering av grupper

I Brukerinfo kan du moderere grupper, det vil si legge til og fjerne medlemmer og endre på beskrivelsen til gruppene.

Den første listen under Grupper i Brukerinfo er grupper du har moderatortilgang til. Ved å klikke på et av gruppenavnene kommer du til en oversikt over gruppen, der du kan endre beskrivelsen, legge til nye medlemmer og fjerne gamle medlemmer.

Legge til medlemmer

Under Administrasjon av medlemskap har du tre felt du kan legge til medlemmer i.

Vising av utfyllingsfelt for å legge til medlem i ei gruppe i Brukerinfo.

 • Brukerkontoer: Det er dette feltet du som oftest bør bruke. Dette legger til en brukerkonto som medlem av gruppen
 • Grupper: Legger du til en gruppe som medlem av en gruppe, fører dette til alle medlemmer av undergruppen også blir medlem av gruppen. Dette kan vere smart om en for eksempel vil at alle brukere på HF for eksempel skal vere medlem av en vortex-gruppe.
 • Personer: Dette feltet brukes bare av spesielle systemer, og er vanligvis ikke et felt en skal bruke. Personer som er medlem av grupper vil i praksis si at primærbrukeren til personen blir lagt til i gruppen.

Fjerne medlemmer

Å fjerne medlemmer gjør du i listen over medlemmene nederst på siden.

Vising av ei liste over medlem av ei gruppe i Brukerinfo.

Ved å hake av i boksene foran hver bruker og trykke på knappen fjern medlemmer vil du få opp en side der du må bekrefte at medlemmen skal fjernes frå gruppen.

Vising av bekrefting av fjerning av medlem av grupper i Brukerinfo.

På bekreftelsessiden kan du også fjerne markeringer av enkeltmedlemmer for å ikke fjerne akkurat disse medlemmene likevel.

Endre beskrivelsen til en gruppe

I feltet Beskrivelse kan du skrive på beskrivelsen av gruppen. Trykk på knappen Endre beskrivelse for at endringen skal lagres. Husk å følge retningslinjer for grupper før du endrer på beskrivelsen.

Vising av informasjon om ei gruppe i Brukerinfo

Forklaringer til informasjon om en gruppe

Når du har valgt en gruppe og ser på informasjonen om gruppen får du blant annet opp informasjonen:

 • Opprettet: Hvilken dato gruppen ble opprettet.
 • Tilgang: I hvilke systemer gruppen er tilgjengelig. Dette blir i bofh kalt for spreads.
  • File group in NIS betyr at gruppen er tilgjengelig i GNU/Linux som en vanlig filgruppe.
  • Net group in NIS betyr at gruppen er en nettgruppe, og er da blant anne tilgjengelig i Vortex.
  • Active Directory betyr at gruppen er tilgjengelig i Windows som en rettighetsgruppe.
 • Eier: Hvilke brukere og grupper som kan moderere gruppen. Flere kan ha moderatortilgang til den samme gruppen.
 • Medlemmer: Antallet grupper, brukerkontoer og personer som er medlem av gruppen.

Om du trykker på Vis detaljer får du opp litt ekstra informasjon, for spesielt interesserte:

 • Gid: Den unike id'en til gruppen brukt i NIS. GID er er forkortelse for Group ID.
 • Creator_id: Den cerebrum-interne id'en til den som opprettet gruppen. Ikke bland denne med eieren av en gruppe.

Vær oppmerksom på at automatiske grupper hentet fra Felles Studentsystem er fjernet fra listen over dine gruppemedlemskaper.

Moderatortilgang

Ved oppretting av grupper setter drift en gruppe som moderator. Hvis det er behov for at flere grupper har moderatortilgang må noen i den eksisterende moderatorgruppen henvende seg til IT-support og be om endret tilgang.

Publisert 10. juni 2010 09:18 - Sist endret 20. mars 2015 09:36