Oppretting av grupper i Brukerinfo

I Brukerinfo kan du sende forespørsel om å få opprettet nye grupper til bruk i IT-systemer ved UiO.

Hvordan be om å få opprettet grupper

  1. Undersøk først om en gruppe med samme formål allerede finnes. Kontakt lokal it eller nettredaktøren for din enhet.
  2. Logg på i Brukerinfo, gå til Grupper -> Ny gruppe.
  3. Fyll ut skjemaet.
  4. Vent på svar fra brukeradministrasjonen, som behandler søknaden. Du får svar på e-post til brukerkontoen du var pålogget med i Brukerinfo.

Forklaringer til utfyllingsskjemaet

Det er laget retningslinjer for oppretting av grupper som bør leses før en sender inn en søknad.

Gruppenavn

Gruppenavn bør følge retningslinjene, og må være forklarende for bruken av gruppen. Merk at gruppenavn ikke kan endres etter at gruppen er opprettet.

Beskrivelse

Her forklarer du hva gruppen skal brukes til. Forklaringen bør være forståelig for alle som jobber ved UiO.

Moderatorgruppe

Her kan du sette hvilke grupper som skal kunne moderere gruppen etter at den er opprettet, for eksempel legge til og fjerne medlemmer fra gruppen.

System gruppen skal være kjent i

Valgene her setter hvilke system ved UiO gruppen skal eksistere i. En gruppe kan eksistere i flere systemer, så flere valg kan settes. Begrens deg til å velge de systemene du har behov for. Dette gjelder spesielt filgrupper (NIS_fg@uio og NIS_fg@ifi). Gruppen kan senere utvides til flere systemer.

Listen over system du kan velge i Brukerinfo: AD_group, NIS_fg@hpc, NIS_fg@ifi, NIS_fg@uio, NIS_ng@ifi, NIS_ng@uio, group@ldap

Oversikt over hvilke gruppetyper de ulike systemene trenger:
Til bruk i: System
Vortex: NIS_ng@uio
Nettgruppe: NIS_ng@uio
Filgruppe: NIS_fg@uio (og evt. NIS_fg@ifi for at gruppen også skal eksistere ved Institutt for Informatikk)
Rettigheter i Windows: AD_group
Deling på fellesområder AD_group og NIS_fg@uio
Nettgruppe for gruppe med person-objekt NIS_ng@uio og group@ldap

Merk at alle nye grupper som får spread NIS_fg@uio, altså filgrupper, vil samtidig også få AD_group. Dette kommer av at lagringsløsningen til UiO (HNAS) bruker AD for oppslag av grupper.

Endre moderatortilgang

Ved oppretting av grupper setter drift en gruppe som moderator. Hvis det i ettertid er behov for at flere grupper har moderatortilgang må noen i den eksisterende moderatorgruppen henvende seg til IT-support og be om endret tilgang.

Publisert 10. juni 2010 09:32 - Sist endret 23. juni 2021 08:54