English version of this page

Gjestebruker

Gjester som besøker UiO for en kortere periode, kan få tilgang til noen av IT-tjenestene våre ved å få en midlertidig brukerkonto, kalt gjestebruker. Kontakt lokal IT for å få en gjestebruker.

Hvordan få en gjestebruker?

Hvis du har behov for midlertidig tilgang til IT-tjenester ved UiO, eller gi en gjest dette, kontakter du lokal IT. IT-ansvarlig kan opprette brukernavn og passord som vil være klart til bruk umiddelbart.

Om du rett og slett bare trenger nett, kobler du til nettet uioguest og får passord på SMS. Se veiledning for gjestenettet.

Merk at en gjestebruker-konto bare kan brukes i maksimalt 28 dager. Etter denne perioden blir kontoen automatisk sperret og alt på hjemmeområdet blir slettet. Det er derfor viktig at en gjestebrukers hjemmeområde ikke brukes til viktige filer som skal bevares.

Hva er en gjestebruker-konto?

Gjestebrukere ved UiO har brukernavn på formen guestNNN og gjestNNN, der NNN er et tall fra 001 til 999.

  • Varer bare i en gitt periode, maksimalt 28 dager. Gyldighetstiden kan ikke forlenges.
  • Blir automatisk sperret og hjemmeområdet blir slettet etter at perioden er gått ut.
  • Gjestebrukernavn gjenbrukes etter at en konto er slettet.
  • Gir ikke tilgang til UiO-e-postkonto.
  • Kan ikke brukes til pålogging gjennom Feide.
  • Kan ikke skrive ut gjennom utskriftssystemet på UiO.

Gjestebruker eller ordinær bruker?

Gjestebrukere er midlertidige, så hvis du har gjester som skal være ved UiO over en lengre periode, eller som vil komme tilbake regelmessig, må du vurdere om gjesten skal få en ordinær bruker istedenfor. I så fall må du kontakte din lokale personalavdeling som må registrere personen som gjest i UiO sitt personalsystem SAPUiO. Når gjesten er registrert, kan lokal IT rekvirere en ordinær bruker til gjesten.

Publisert 27. mai 2010 10:33 - Sist endret 5. juli 2018 12:39