English version of this page

Gjestebruker

Gjester som besøker UiO for en kortere periode og som trenger tilgang til IT-tjenestene, må registreres som gjest for å få brukernavn og passord.

Hvordan få IT-brukerkonto når du er gjest på UiO?

Hvis du er gjest og har behov for tilgang til IT-tjenester ved UiO, kontakter du din kontaktperson, eller også kalt din sponsor.

Er du ansatt på UiO og har ansvar for at en gjest får IT-brukerkonto, altså gjestens sponsor, må du først registrere gjesten ved å fylle ut et gjesteregistreringsskjema.

Har gjesten kun behov for tilgang til trådløsnettet, kan du som er ansatt på UiO, opprette en trådløskonto til vedkommende.

 

Hva med de gammeldagse gjestebrukerne?

Det finnes også noe som heter "gjestebruker", men dette brukes svært sjelden og kun der det ikke er mulig å registrere gjesten i personalsystemet.

Hvordan blir dette påvirket av den midlertige gjesteløsningen

UiO planlegger å innføre en ny gjesteregistreringsløsning i 2022, men før dette har vi en midlertidig gjesteregistreringsløsning for alle gjester som ikke kan håndteres av personalsystemet.

Den midlertidige løsningen påvirker ikke verken gjest eller sponsor - for deg blir prosessen uendret.

Se mer detaljer om den midlertidige gjesteregistreringsløsningen.

Publisert 27. mai 2010 10:33 - Sist endret 5. okt. 2021 22:34